Carrièrecommissie
Lees verder

Maarten Hulsegge

Maarten is de voorzitter van de Carrièrecommissie. Momenteel volgt hij de afstudeerrichting IT-recht. Dit is het derde jaar dat hij actief is bij de Juridische Faculteitsvereniging.

Hedwich Jorna

Hedwich is penningmeester en dus verantwoordelijk voor de financiële zaken van de Skills Week. Ze zit in het tweede jaar van haar Bachelor Nederlands recht. Naast haar studies is ze onder andere actief bij het Juridisch Spreekuur.

Berber Minnema

Berber is samen met Shura verantwoordelijk voor de vormgeving van de Skills Week. Op dit moment is ze bezig met haar derde jaar van de Bachelor Nederlands recht. Welke ze dit of volgend jaar hoopt af te ronden. Daarna is ze van plan om lekker in Groningen te blijven voor haar master.

Shura Keja

Shura is onderdeel van het vormgevingsduo. Zij is momenteel bezig met de Bachelor Nederlands recht waar ze in haar derde jaar zit. Tevens is dit het ook het derde jaar dat ze actief is bij de Juridische Faculteitsvereniging.

Puck Zaal

Puck vormt samen met Robbie het acquisitie duo. Ze is derde jaars student Nederlands- en Notarieel recht, en ze hoopt volgend jaar beide richtingen af te kunnen ronden. Daarna wil ze graag naar Amsterdam verhuizen om daar een master te volgen.

Robbie van der Bijl

Robbie vormt samen met Puck dit jaar het acquisitieduo. Hij zit momenteel in haar derde jaar van de Bachelor Nederlands recht. Daarnaast is dit het derde jaar dat hij actief is bij de Juridische Faculteitsvereniging en is hij werkzaam bij de Rechtswinkel Kamerbewoners Adviesbureau.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan