Workshops

Lees verder

14.15 uur – 15.15 uur: Workshopronde I
15.30 uur – 16.30 uur: Workshopronde II
Bird & Bird 
Bird & Bird 

Bird & Bird is een internationaal advocatenkantoor waar advocaten, notarissen en fiscalisten juridische dienstverlening op topniveau combineren met diepgaande kennis van high tech en (gereguleerde) sectoren zoals: Technology & Communications, Energy & Utilities, Life Sciences en Media. Bird & Bird heeft 28 vestigingen in 19 landen wereldwijd waar circa 1200 juristen werken. Ons Nederlandse kantoor is gevestigd in Den Haag. Hier zijn ongeveer 80 juristen werkzaam. Onze cliënten zijn grote en middelgrote ondernemingen in met name Europa, Azië en de Verenigde Staten. Bird & Bird is een full-service kantoor. Ons kantoor is ingedeeld in de volgende secties: TIME (Telecom Internet Media & Energie), IE, Ondernemingsrecht, Arbeidsrecht, Tax en Notariaat. De sfeer binnen ons kantoor wordt door onze medewerkers als informeel, open en dynamisch ervaren. We lopen vaak bij elkaar binnen voor advies of overleg. Wij zijn altijd op zoek naar juridisch talent. Kennismaking kan o.a. tijdens de Coffee Break en de Legal Tech Snack, kijk voor alle mogelijkheden op www.werkenbijbirdenbird.nl.

Workshop – Data Protection 101: privacy en cybersecurity
Shima Abbady

Shima is gefocust op dispute resolution en het privacy recht en daarnaast maakt ze deel uit van de Tech & Comms Group. Shima studeerde rechten aan de Universiteit Leiden waar ze haar Bachelors in Liberal Arts & Sciences, Rechten, en haar master Master’s in Public International Law (met het predicaat Cum laude) afronden. Tijdens haar studie heeft Shima deelgenomen aan Moot Court competities en won daarmee verschillende awards.

Shima Abbady

PlasBossinade Advocaten en Notarissen 
Workshop – Datalekken

In de huidige tijd van internet, cloudcomputing en social media is privacy soms ver te zoeken. Dat betekent echter niet dat er geen regels zijn waaraan je je dient te houden met betrekking tot de persoonsgegevens van anderen. Integendeel: de Wet bescherming persoonsgegevens, en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Persoonsgegevens, stellen strenge eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. Vanaf 1 januari 2016 is daar de meldplicht voor datalekken bijgekomen én een uitgebreide en vergaande boetebevoegdheid voor de Autoriteit Persoonsgegevens. Op grond van de meldplicht datalekken moet je een melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens en onder omstandigheden ook aan de betrokkenen als er sprake is van een datalek. Een datalek is iedere inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot (een aanzienlijke kans op) ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens.
In deze workshop gaat Martin Schiphorst in op datalekken. Er zal worden stilgestaan bij de vraag hoe te handelen als sprake is van een datalek, maar ook bij de vraag hoe je als organisatie kunt voorkomen dat zich een datalek voordoet.

PlasBossinade Advocaten en Notarissen

Topkantoor in de hoofdstad van Noord-Nederland. Vijftig juridische medewerkers. Door onze klantgerichte winnaarsmentaliteit weten wij relaties langdurig aan ons te binden. Wij verdiepen ons in klant en branche en zoeken altijd naar heldere, in de praktijk werkende, oplossingen. Zo leggen wij de relatie tussen recht en realiteit. Uitstekend afgestudeerde juristen met ambitie kunnen bij ons de overstap maken van theorie naar praktijk. Geïnteresseerd in een carrière in de advocatuur of notariaat in Noord-Nederland? Kijk op www.plasbossinade.nl.

Mr. Martin Schiphorst 

Martin Schiphorst is in 2005 in dienst getreden als advocaat bij PlasBossinade. Daarvoor is hij werkzaam geweest bij een advocatenkantoor op Curaçao. Hij is gespecialiseerd in vennootschapsrecht en personenvennootschappen, maar zijn werkzaamheden binnen PlasBossinade zijn uiteenlopend; van het adviseren en onderhandelen over bedrijfsovernames en herstructureringen, het opstellen en beoordelen van contracten en algemene voorwaarden tot het optreden in geschillen. Daarnaast doet hij veel zaken op het gebied van privacy- en persoonsgegevens.

Martin Schiphorst 

 

 

De Haan Advocaten & Notarissen
Workshop – Het hacken van een bedrijf 

In deze workshop komen onder meer Responsible Disclosure en de AVG ter sprake. Tevens zal worden besproken onder welke omstandigheden hacken wel of niet strafbaar is en wat de juridische mogelijkheden en verplichtingen zijn van een gehackt bedrijf.

Mr. Harm-Jan Berends

Harm-Jan Berends adviseert en procedeert ter behartiging van de belangen van zowel ondernemers als particulieren op uiteenlopende gebieden binnen het civiele recht. Zo houdt Harm-Jan zich onder andere bezig met aansprakelijkheidsrecht, overeenkomstenrecht, bouwrecht, intellectueel eigendomsrecht, insolventie en burenrecht.

Harm-Jan is zowel civiel als strafrechtelijk afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft tijdens zijn studie het Honours traject doorlopen en studenten juridisch geadviseerd op het gebied van huurgeschillen. Harm-Jan is sinds mei 2014 als advocaat werkzaam bij De Haan Advocaten en Notarissen.

 

Harm-Jan Berends 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan