Workshops

In het kader van het thema zullen workshops gegeven worden waarin het thema ‘Hacking’ vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.

Lees verder

14.15 uur – 15.15 uur: Workshopronde I
15.30 uur – 16.30 uur: Workshopronde II

 

Trip Advocaten & Notarissen 
Workshop – What the hack, een datalek

Nederland liep met de invoering in 2016 van een meldplicht datalekken al vooruit op de nieuwe Europese privacyverordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze workshop krijg je antwoord op onder meer de volgende vragen: Wat is een datalek en wanneer moet je een datalek melden? Moet een (studenten)vereniging ook voldoen aan de meldplicht datalekken?  Welke beveiligingsmaatregelen moet je nemen om datalekken te voorkomen? Wat is het verschil tussen de meldplicht datalekken in de AVG en die in de huidige Nederlandse wet? Wie kun je aansprakelijk stellen als je schade lijdt als gevolg van een datalek?

Trip Advocaten & Notarissen

Trip (tachtig juristen, vestigingen in Groningen, Leeuwarden en Assen) heeft tot ver buiten Noord-Nederland een uitstekende reputatie als juridisch dienstverlener. Als stagiair of junior werk je onder toezicht van een patroon, maar je werkt ook aan zaken met en voor andere juristen. Je wordt ingedeeld bij een sectie, zodat je je kennis snel kunt verdiepen. Maar je werkt ook in de algemene praktijk en in de andere secties, waardoor je een brede ervaring opdoet. Naast een patroon krijg je een eigen stagebegeleider die je helpt je op alle benodigde vlakken te ontwikkelen. Werken bij Trip betekent vanaf dag één samen met je collega’s de uitdaging aangaan om de beste oplossing te vinden en al doende een steeds betere jurist te worden. Voor je het weet krijg je je eigen dossiers en sta je in de rechtszaal. Trip trekt jaarlijks zes tot tien stagiairs en junior kandidaten aan.

Alexandra van Beelen 

Alexandra van Beelen is in 2002 cum laude afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na haar studie is zij in 2003 gestart als advocaat bij DLA Piper in Amsterdam. In september 2009 heeft zij de overstap naar Trip Advocaten & Notarissen gemaakt. Alexandra is gespecialiseerd in IE-, IT- en Privacyrecht. Tot haar cliënten behoren zowel organisaties uit de overheidssector als uit het bedrijfsleven. Zij verzorgt regelmatig presentaties, in het bijzonder over de nieuwe privacywetgeving (AVG en e-Privacy).

Alexandra van Beelen

Rick Hemstra 

Rick Hemstra is in mei 2017 afgestudeerd aan de RUG, alwaar hij de master Nederlands Recht deed met de specialisatie privaatrecht. Ook deed hij het Honours College. Sinds augustus 2017 is Rick als advocaat werkzaam bij Trip Advocaten & Notarissen te Leeuwarden. Hij houdt zich bezig met IE-recht, IT-recht en Privacyrecht. Naast zijn studie is Rick als student-ondernemer werkzaam geweest op het gebied van marketing en het geven van advies en het schrijven van beleid op IT-gebied.

Rick Hemstra

 

 

[email protected] Groningen
Workshop – Privacy Compliance

Kantoornaam: NORD Advocaten.

Op 25 mei 2018 wordt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een set regels voor alle organisaties in Europa die met persoonsgegevens werken. De grootste verandering is de verschuiving naar een verantwoordingsplicht (accountability) voor bedrijven en organisaties. Deze verplicht ieder bedrijf en organisatie tot het optuigen van een geheel nieuwe privacy-administratie met daarin een ‘register voor verwerkingsactiviteiten’. Toehoorders worden meegenomen van de beginselen van de privacy naar de komende verplichtingen.

Mr. Koen Konings

Koen Konings is een IT-advocaat met onderscheidende expertise op het gebied van IP (Intellectueel Eigendom), IT (IT-recht) en Privacy. Hij is richtinggevend op het snijvlak van technologie en recht. Treedt op voor een groot aantal nationaal en internationaal opererende ondernemingen en organisaties. Heeft passie voor innovatieve bedrijven, pioniers en organisaties die actief zijn in de informatiemaatschappij. Ook geeft hij zijn kennis door als rechtendocent bij de Rijksuniversiteit Groningen en de IT Academy.

Koen Konings

 

Simon van der Aa
Workshop – What the hack(er): hacking vanuit juridisch en criminologisch perspectief

Tijdens de workshop wordt op een interactieve wijze stilgestaan bij hacking/hackers vanuit zowel een juridisch als een criminologisch perspectief. Zo staan we stil bij de vraag wanneer hacken wel of niet strafbaar is en wat er precies onder hacking valt. Is hacking per definitie ‘computervredebreuk’ of kan dit ook ruimer geïnterpreteerd worden? Wat wordt verstaan onder ethisch hacken? Ook gaan we tijdens de workshop kijken naar de hacker figuur zelf: wie zijn die hackers? Wat zijn hun motieven? Hoe kijken zij aan tegen hacking en tegen zichzelf? De workshop zal beginnen met een kort minicollege en vervolgens gaan de deelnemers in kleine groepen met juridische en criminologische casussen aan de slag.

Wytske van der Wagen

Wytske van der Wagen is werkzaam als wetenschappelijk docent (na promotie universitair docent) bij de Erasmus Universiteit op de sectie Criminologie. Ze geeft hier colleges in het bachelor en masteronderwijs, voornamelijk op het gebied van cybercrime. Wytske van der Wagen heeft zowel haar bachelor als master criminologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam behaald. Daarna heeft zij als promovendus en docent aan de Rijksuniversiteit te Groningen gewerkt. Voor haar proefschrift deed zij onderzoek naar naar onder meer botnets, hacking en ransomware.

Wytske van der Wagen

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan