Sprekers

Van overheidsspionage tot cybercriminaliteit. Tijdens het plenair gedeelte komen verschillende professionals op het gebied van hacking, cybercrime en cybersecurity aan het woord.

Lees verder

09:45 uur – 13:05 uur

Mr. Dr. A. M. Klingenberg
Mr. P.J. Hustinx
Prof. Dr. W. Ph. Stol
Hans Bos
Drs. K. Verhoeven
Tom de Vries

Dagvoorzitter: Mr. dr. A. M. Klingenberg

Aline Klingenberg studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, van 1989 tot en met 1994. In 1994 is zij gaan werken voor de gemeente Leeuwarden waar zij tot en met 2001 werkzaam was bij de afdeling Juridische en Veiligheidszaken.

Sinds 2001 is Aline Klingenberg verbonden aan de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde van de faculteit Rechtsgeleerdheid. In 2011 promoveerde zij, onder begeleiding van prof. L.J.A. Damen, op het onderwerp ‘Bestuursrecht, e-mail en internet, Bestuursrechtelijke normen voor elektronische overheidscommunicatie’.

Vanaf 2013 coordineert zij de Togamaster. In 2015 werd zij rechter plv. bij de rechtbank Noord-Nederland. Vanaf 1 april 2017 coordineert zij de opleiding voor Recht en ICT van de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Mr. P.J. Hustinx 

Peter Hustinx (1945) was de eerste Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming. Hij werd in januari 2004 door het Europees Parlement en de Raad benoemd en bleef actief tot eind 2014. In die functie was hij als toezichthouder of adviseur betrokken bij tal van onderwerpen op de Europese agenda op het snijvlak van digitalisering en privacybescherming. Ook speelde hij een rol in een reeks van zaken voor het Europese Hof van Justitie. Als jonge ambtenaar en later als raadadviseur bij het Ministerie van Justitie was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van het recht op bescherming van persoonsgegevens, zowel in nationaal als in internationaal verband. Dit laatste gold onder meer voor een Verdrag van de Raad van Europa uit 1981 en de nog steeds geldende Europese Privacy-richtlijn uit 1995.

Van 1991 tot 2004 was hij voorzitter van de Registratiekamer en het College bescherming persoonsgegevens, de twee voorlopers van de huidige Autoriteit Persoonsgegevens. In die periode was hij van 1996 tot 2000 ook voorzitter van de Europese werkgroep van toezichthouders als bedoeld in artikel 29 van de Richtlijn. Van 1986 tot 2015 was hij verder raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam. Hij studeerde rechten in Nijmegen en vergelijkend recht in Ann Arbor, Michigan (VS). In 2015 ontving hij een eredoctoraat van de Universiteit van Edinburgh voor zijn activiteiten op het terrein van privacy en gegevensbescherming. Zijn echtgenote en hij wonen in Leiden en hebben nu drie volwassen kinderen en acht kleinkinderen die de volle aandacht verdienen.

 

Prof. dr. W. Ph. Stol

Wouter Stol was politieman in Amsterdam (1981-1992) en studeerde cum laude af in de sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (1984-1989). In 1996 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een onderzoek naar politie-optreden en informatietechnologie. Sinds 1996 geeft hij leiding aan een onderzoeksgroep op het gebied van veiligheid, politie en nieuwe technologie, eerst bij politieadviescentrum In-Pact (1996-2000) en aan de Politieacademie (2000-2004). In 1999 publiceerde hij samen met collega’s zijn eerste criminologische studie naar cybercrime. In 2004 werd Wouter lector aan NHL Hogeschool te Leeuwarden, eerst als lector Integrale Veiligheid (2004-2008) en daarna als lector Cybersafety (2008-heden).

Momenteel is hij lector Cybersafety aan de NHL Hogeschool en de Politieacademie en bijzonder hoogleraar Politiestudies aan de Open Universiteit. Samen met anderen heeft hij meer dan 150 publicaties op zijn naam, waaronder de boeken: ‘Cybersafety: an introduction’ (2012), ‘Cybercrime en de politie’ (2013), ‘Basisboek Integrale Veiligheid’ (3e druk, 2016) en ‘Strafrechtspleging in een digitale samenleving’ (2017). Hij is oprichter van het Tijdschrift voor Veiligheid en nam het initiatief tot het Cyber Science Center. Het onderzoeksprogramma waaraan hij met collega’s werkt heet ‘Rechtshandhaving in de digitale samenleving’ en kent drie hoofdthema’s: jeugd en digitale veiligheid, bedrijven en digitale veiligheid, politie plus partners en hun rechtshandhaving in een digitale samenleving.

Hans Bos

“Technologie is er om mensen te helpen. Ook digitale technologie helpt ons, met creativiteit, productiviteit, inzichten en meer. Maar natuurlijk heeft technologie naast voordelen ook consequenties. In 1989 ben ik begonnen met werken in de ICT sector. Sindsdien heb ik bij diverse bedrijven rollen gehad als programmeur, projectleider, consultant, marketing manager, en nu National Technology Officer bij Microsoft in Nederland. Aangezien Microsoft en haar partners breed in de maatschappij en economie actief zijn, is dat een zeer brede rol. Van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, Blockchain tot en met Quantum Computing, en van overheden, multinationals, tot en met MKB organisaties. Rond al die thema’s en voor al die doelgroepen probeer ik te realiseren dat we als Nederland de voordelen van technologie kunnen benutten.”

Drs. K. Verhoeven
 

Kees Verhoeven (1976) is sinds juni 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Verhoeven houdt zich in de Tweede Kamer onder andere bezig met de portefeuille ICT, privacy en cybersecurity. In 2016 werd Verhoeven uitgeroepen tot IT-Politicus van het Jaar. Dit had hij te danken aan zijn Techvisie en zijn initiatiefnota ‘Internet of things’. Ook werd veelvuldig zijn optreden genoemd in het grote Kamerdebat over de wet computercriminaliteit – ook wel hackwet genoemd.

“Langzaam maar zeker lijkt Nederland steeds somberder te worden. Mensen hebben het gevoel de grip op hun leven te verliezen en de toenemende tweedeling is een reëel gevaar voor onze open en diverse samenleving. D66 heeft de ambitie, het programma en de mensen om Nederland samen sterker te maken. Door iedereen kansen te bieden op een betere toekomst. Ik heb twee prioriteiten: ondernemerschap en technologie. Het midden- en kleinbedrijf, zelfstandigen en startups verdienen meer ruimte, minder regels en lagere lasten. Zodat ze kunnen groeien. Nieuwe technologie verandert onze samenleving steeds sneller. Dat vraagt een actieve en verantwoordelijke overheid. Zodat we kansen benutten en uitdagingen aankunnen.”

Tom de Vries 

Tom de Vries studeerde Technische Informatica aan de Hanzehogeschool Groningen. Acht jaar geleden is hij na zijn studie voor zichzelf een bedrijf begonnen met focus op ontwikkelen van web- en mobiele applicaties. 20 jaar geleden hackte hij op de basisschool z’n eerste spel en sinds die tijd is hij altijd geïnteresseerd geweest in beveiliging en hacking. In recente jaren probeert hij weer actief te zijn als hacker met goede bedoelingen: een echte ethical hacker. Sinds 2013 is Tom werkzaam bij HackerOne. Als Senior Infrastructure Engineer houdt hij zich bezig automatisering, de netwerk- en serverinfrastructuur waar het bedrijf gebruik van maakt. Daarnaast is hij dagelijks in contact met ethical hackers over de hele wereld.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan