Workshops

In het kader van het thema worden workshops gegeven waarin het thema ‘Openbare orde’ vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.

Lees verder

14.15 uur – 15.15 uur: Workshopronde I
15.30 uur – 16.30 uur: Workshopronde II
 Workshopronde I

 

Van der Feltz advocaten 
Workshop – Evenementen en festivals in de openbare ruimte

Steeds vaker worden er evenementen georganiseerd in de openbare ruimte. Deze evenementen hebben veel ruimtelijke gevolgen, en kunnen leiden tot geluids- en parkeeroverlast, maar kunnen ook gevolgen hebben voor de natuur en de openbare orde. In deze workshop wordt ingegaan op de relatie tussen bestemmingsplannen, APV’s en omgevingsvergunningen in het kader van evenementen.

Van der Feltz advocaten

Van der Feltz advocaten bestaat uit 19 gespecialiseerde en ervaren advocaten, afkomstig van grote (inter)nationale advocatenkantoren. Het kantoor heeft een hoog gespecialiseerde praktijk op het gebied van Bouw & Vastgoed, Overheid, Energie en Industrie. Er wordt geadviseerd en geprocedeerd op het terrein van burgerlijk recht (aansprakelijkheid en schade, overeenkomsten met betrekking tot onroerend goed) en bestuursrecht (o.a. algemeen bestuursrecht, ruimtelijke ordening en milieu, grondverwerving en exploitatie) en op het snijvlak hiervan. Het kantoor geniet diverse nationale- en internationale erkenningen, waaronder in Legal 500 en Chambers Europe.

Daan Korsse

Daan Korsse is voornamelijk werkzaam in de omgevingsrechtelijke praktijk, en dan met name het ruimtelijke-ordeningsrecht. Hij treedt op voor overheden, bedrijven en particulieren. Als auteur is Daan betrokken bij Tekst en Commentaar (Omgevingswet) en publiceert hij regelmatig in De Gemeentestem en het Tijdschrift voor Bouwrecht. In 2015 promoveerde Daan op een onderzoek naar instructieregels in de ruimtelijke ordening: Ruimtelijke ordening op niveau en geeft hij geregeld colleges binnen de master Omgevingsrecht aan de Universiteit Utrecht.

Daan Korsse 

Ronald Olivier

Ronald Olivier heeft ervaring met algemeen bestuursrecht, toezicht en handhaving, milieurecht en energierecht. Hij treedt op voor ondernemingen, overheden en belangenorganisaties. Ronald adviseert en procedeert onder meer over civielrechtelijke, bestuursrechtelijke en omgevingsrechtelijke vraagstukken in de energiesector. Zo heeft Ronald ervaring met (onshore en offshore) gaswinning, biobrandstoffen, windenergie en de (chemische) industrie.

 

Ronald Olivier

Damsté Advocaten & Notarissen
Workshop –  Criminaliteit en de Ondermijningswet

De georganiseerde criminaliteit ondermijnt het gezag van de burgemeester en heeft veel negatieve effecten op de samenleving. Een Ondermijningswet, die nieuwe bevoegdheden op het terrein van openbare orde introduceert en fors uitbreidt, is inmiddels aangekondigd. Tijdens onze interactieve workshop bespreken we de Ondermijningswet en besteden we aandacht aan enkele van de nieuwe bevoegdheden.

Damsté Advocaten & Notarissen

Damsté advocaten – notarissen is een van de grootste kantoren in de regio Twente. We adviseren ondernemers, instellingen, overheden en particulieren en indien nodig procederen we tot op het hoogste niveau. Dagelijks werken meer dan honderd specialisten aan de meest uiteenlopende vragen van onze cliënten. Gedreven specialisten werken vanuit verschillende expertises nauw met elkaar samen. We geven jou de vrijheid om jezelf te ontwikkelen en kansen voor jezelf te creëren. Of het nu gaat om je vakkennis verder te verdiepen of een nieuw rechtsgebied in de markt te zetten: we helpen je graag op weg! Tot de praktijkgebieden van Damsté behoren onder andere aanbesteding en mededinging, arbeidsrecht, bestuursrecht, bouw en vastgoed, cassatie en hoger beroep, erfrecht, familierecht, letselschade, notariaat, ondernemingsrecht en strafrecht.

Mousa Ichoh

Mousa Ichoh is sinds 2013 werkzaam bij Damsté advocaten – notarissen. Hij studeerde burgerlijk recht en staats- en bestuursrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook studeerde hij Internationaal en Europees recht aan de University of Glasgow. Mousa is gespecialiseerd in het overheidsrecht, meer specifiek openbare orde en veiligheid. Hij begeleidt zijn cliënten bij zowel bestuurs- als civielrechtelijke kwesties.

 

Mousa Ichoh

Kenny van der Hoeven

Kenny van der Hoeven is sinds 2017 werkzaam als advocaat bij Damsté advocaten – notarissen. Hij studeerde bestuursrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens zijn studententijd heeft hij deelgenomen aan het honoursprogramma en heeft hij als student assistent ICT gewerkt bij de UvA. Voorts heeft hij een half jaar gestudeerd aan Cornell Law School in Ithaca, New York. Binnen Damsté is Kenny gespecialiseerd in het overheidsrecht. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is Kenny lid van de Twentsche Jonge Balie.

Kenny van der Hoeven

LISA Groningen

LISA, wat staat voor Law and ICT Students’ Association, is de studievereniging voor IT-recht. Wij bieden onze leden vele extra’s, om zo de studententijd nog beter door te komen en goed voorbereid te worden op de latere loopbaan. Te denken valt aan informele activiteiten als maandelijkse borrels, liftwedstrijd en batavierenrace. De formele activiteiten zien op kantoorbezoeken, pleitwedstrijd en het jaarlijks grootste IT-recht symposium georganiseerd door studenten! Dit is slechts een kleine opsomming van het brede scala aan activiteiten die onze studievereniging rechtenstudenten te bieden heeft.

Workshop – Digitale verstoring en handhaving van de openbare orde
Koen Konings

Mr. Koen Konings van NORD Advocaten is IT-advocaat. Internet, software, automatisering en verwerking van persoonsgegevens zijn dagelijkse kost voor iedere ondernemer, zowel voor leveranciers als voor afnemers. Koen bestrijkt al deze gebieden met zijn specialismen in IT-recht, privacy en intellectueel eigendomsrecht. Hij maakt contracten en voorwaarden, staat bedrijven bij in geschillen en onderhandelingen en helpt identiteit en intellectueel eigendom te beschermen en te handhaven voor de rechter. In de workshop werpt Koen een blik op negatieve uitwassen van social media (ProjectX en de kopschoppers), maar ook de positieve kanten (buurtpreventie). Maar wat geven wij weg aan de Amerikanen?

Koen Konings

Simon van der Aa

Simon van der Aa is de studievereniging voor strafrecht en criminologie van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. De vereniging telt meer dan 250 leden en stelt zich ten doel de rechtenstudent tijdens de studie op educatieve en informatieve wijze kennis te laten maken met het strafrecht in de praktijk.

Workshop – Vergelijking Nederlandse en Engelse voetbalwet

Onlangs was het weer zo ver, de frustratie van Willem II supporters over het verlies van hun club tegen NAC-Breda sloeg om in blinde agressie. ME-ers dreigden het slachtoffer te worden van zwaar fysiek geweld. Steevast vragen journalisten zich dan hardop af of niet hoogtijd is om de Engelse Anti Hooligan Act hier te lande in te voeren. Nederland heeft echter ‘by far’ de strengste voetbalwet ter wereld. Dat beweert prof. mr. dr. J.G. Brouwer …

Jan Brouwer

Jan Brouwer studeerde Rechten en Geschiedenis in Groningenen en Science Politocologie aan de Sorbonne in Parijs. Van 2005 tot 2017 was hij hoogleraar Algemene Rechtswetenschap aan de RUG. Sinds 2017 is zijn leeropdracht Recht en Samenleving. Daarnaast is hij directeur van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid.

Brouwer houdt zich in zijn onderzoek vooral bezig met problemen rond openbare orde waaronder de ondermijningsproblematiek. Recentelijk deed hij samen met Joep Koornstra en Berend Roorda een rechtsvergelijkend onderzoek voor Politie en Wetenschap naar de aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs. Hij heeft zich uitgebreid gemengd in de discussies over de Voetbalwet. Hij publiceert al sinds 1996 over (drugs)overlast en de bestuurlijk-juridische aanpak daarvan. Volgens Brouwer is gereguleerde wietteelt die door veel burgemeesters van grote steden wordt gewenst om overlast en criminaliteit te voorkomen, juridisch mogelijk

Jan Brouwer

Willem Bantema & Suzanna Twickler
Workshop – Burgemeesters in cyberspace

Project X zorgde een paar jaar terug voor grote opschudding. Via sociale media werden jongeren ‘uitgenodigd’ om naar een feest te komen. Hoe dit afliep is bekend. Recentelijk hebben we ook gezien hoe sociale media bij de Sint intocht (snelwegblokkade) een rol kunnen spelen. Maar denk ook aan de treitervlogger in Zaandam en de haatprediker in Den Haag die zijn preken naar Facebook verplaatste. De voorbeelden laten zien dat online en offline sterk verweven zijn en dat gedragingen via sociale media kunnen raken aan de openbare orde en veiligheid binnen gemeenten.

De workshop gaat over het onderzoek ‘burgemeesters in cyberspace’ waar is gekeken in hoeverre de burgemeester zijn bevoegdheden preventief kan inzetten online wanneer de openbare orde in het geding is. Het onderzoek laat een spanningsveld zien tussen de juridische en fysieke wetgeving en een veiligheidsdomein dat zich allang niet meer uitsluitend fysiek afspeelt. Naast dat de uitkomsten van het onderzoek kort worden besproken wordt nadrukkelijk naar interactie en discussie gezocht ondere andere aan de hand van voorlegde stellingen.

Willem Bantema

Dr. Willem Bantema was werkzaam aan de Juridische Faculteit aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij als rechtssocioloog promoveerde op de naleving van het rookverbod in cafés (2016) en post-doc onderzoek deed naar de nalevingsmotieven van uitkeringsgerechtigden in de bijstand en de WW. Vanaf februari 2017 is Willem als senior onderzoeker werkzaam bij de Onderzoeksgroep Cybersafety waar hij onder meer leiding gaf aan het onderzoek ‘burgemeesters in cyberspace’, dat recentelijk gepubliceerd is.

Willem Bantema

Suzanna Twickler

Suzanna Twickler (LLM) was als jurist en bestuurskundige (BSc) ca. 25 jaar werkzaam bij diverse overheden, waaronder gemeenten en ministeries in diverse functies. Daarna is ze gaan doceren bij Van Hall Larenstein en sinds 2010 bij NHL Stenden. Ze is daar verbonden aan de Thorbecke Academy, opleiding HBO Rechten en de Onderzoeksgroep Cybersafety, waar ze bijdraagt aan onderzoeken naar juridische vraagstukken in een digitale omgeving. Suzanna was tevens betrokken bij het onderzoek  ‘burgemeesters in cyberspace’.


Suzanna Twickler

International workshop
Workshop – The Dutch ‘Rotterdam Act’ (the Urban Areas Special Measures Act)

The ‘Rotterdam Act’ (2005) aims to counter and prevent criminal and anti-social behaviour in certain designated inner-city areas. Before an individual is allowed to settle him- or herself in such a neighbourhood, he or she has to obtain a special housing permit. The local authorities can deny this request if the prospective tenant does not meet the set income criteria, but also if he or she has a history of criminal or anti-social behaviour. This workshop revolves around the question how this screening and excluding of people based on the Rotterdam Act relates to (European) human rights.

Stefan van Tongeren 

Stefan van Tongeren (1992) studied Law at the University of Groningen and in 2017, completed the Research Master’s programme Legal Research (cum laude). During his studies, he conducted research concerning the reintegration of (ex-)offenders, first with the Department of Criminal Law and Criminology and later with the Department of General Law Studies. In September 2017, he began his PhD-project concerning the housing of ex-offenders from a human rights perspective.

Stefan van Tongeren

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan