Workshops

Aan de hand van het thema: ‘War on Drugs’ worden workshops gegeven waarin verschillende invalshoeken worden belicht met betrekking tot dit onderwerp.

Lees verder

14.15 uur – 15.00 uur: Workshopronde I
15.45 uur – 16.30 uur: Workshopronde II
 Workshopronde I

 

  Damsté advocaten & notarissen

Workshop – Praktijk van hennepkwekerij en ondermijning

Hoe ziet een hennepkwekerij eruit, wat wordt ermee verdiend, wie zitten er vaak achter en moet hennep gelegaliseerd worden? En wat kan een burgemeester eigenlijk tegen hennepkwekerijen in zijn of haar stad doen? Zomaar enkele vragen die tijdens deze informele en vooral interessante workshop aan bod zullen komen.

mr. Rob Oude Breuil

 

mr. Marian ter Riet

 

Trip Advocaten & Notarissen

Workshop –  Aanpak drugscriminaliteit door de burgemeester

De burgemeester heeft op grond van artikel 13b Opiumwet (ook wel de “Wet Damocles” genoemd) de bevoegdheid bestuursdwang toe te passen en woningen, of voor het publiek toegankelijke inrichtingen te sluiten als daar sprake is van drugshandel. Die bevoegdheid is in het leven geroepen om de burgemeester in staat te stellen op te treden tegen de handel in drugs, zonder dat overlast behoeft te worden aangetoond of de strafbare feiten in strafrechtelijke zin worden bewezen. Per 1 januari 2019 is de bestuursdwangbevoegdheid uitgebreid en is de burgemeester tevens bevoegd een woning of lokaal te sluiten indien de productie of handel van verdovende middelen wordt voorbereid.

In deze workshop wordt nader ingegaan op de bevoegdheid die de burgemeester heeft op grond van de Wet Damocles en in welke gevallen en op welke wijze de burgemeester gebruik mag maken van die bevoegdheid. Tevens wordt bezien welke bevoegdheden een burgemeester nog meer toekomen in de strijd tegen drugscriminaliteit. De onderwerpen worden behandeld aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden.

mr. K. (Kevin) Timmer

 

CAM (RIVM)

Workshop – Werkzaamheden Coördiepunt Assessment en Monitoring Drugsincidenten 

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) doet laboratoriumonderzoek naar drugs en is het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). Het CAM heeft als taak het verschijnen van nieuwe drugs te volgen en de risico’s te beoordelen. Het gaat om psychoactieve middelen betreffen die nieuw zijn op de Nederlandse markt, maar ook nieuwe combinaties, nieuwe toepassingen of veranderd gebruik van bestaande middelen. Bij een risicobeoordeling gaat het zowel om de kwantitatieve als de kwalitatieve gevolgen voor de (volks)gezondheid, de openbare orde en voor de maatschappij. De kans waarmee deze nadelige gevolgen kunnen optreden wordt ook meegenomen in de beoordeling. Hoe dit precies in zijn werk gaat leer je tijdens deze workshop.

Bastiaan Venhuis

 

FIOD

Workshop – Financiële constructies en afpakken crimineel geld

FIOD ‘n moderne Opsporingsdienst

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) bevindt zich in haar 75ste levensjaar. Volgend jaar, in april 2020, start een expositie over de rol en betekenis van de FIOD in het Belasting- en Douane Museum te Rotterdam. De spreker, Leo Boer, (sinds 1985 werkzaam bij de FIOD) vertelt over:

– Wat er in de afgelopen 35 jaar is veranderd;

– Over de grote uitbreiding van taken en specialisme: o.a. witwas- en corruptiebestrijding;

– De samenwerking met andere diensten in de strijd tegen de zware georganiseerde (ondermijnende-) criminaliteit en dus ook over (synthetische-)drugsbestrijding.

mr. Leo Boer en  mr. Dirk Jan Ruben

© Logo FIOD


Maarten Meester

Workshop – Valt drugsbestrijding filosofisch gezien te verdedigen?

“Is het in morele zin problematisch als iemand uit vrije wil zijn neusschotten vernielt met coke? Als een handelaar zijn klanten voorziet van pilletjes waardoor die een goed feest hebben? Stelt de overheid door drugs te bestrijden zich niet te paternalistisch op? In deze workshop kijken we met een filosofische blik naar drugsbestrijding.”

Maarten Meester

© Sabine van den Berg

Maarten Meester (1966) is publicist en spreker. Hij studeerde algemene literatuurwetenschap, journalistiek en filosofie. Hij schreef columns en artikelen voor onder meer Trouw, de Volkskrant en Filosofie magazine, plus diverse boeken. Met Frank Meester schreef hij Meesters in de filosofie, Meesters in de religie en Meesters in het hier en nu. Recent verscheen van Maartens hand het essay De Meester-methode. De makkelijkste manier om te stoppen met milieuvervuilen.


Zienn

Workshop – Interventiewerk: Snel ingrijpen en samenwerken

Waarom is interventiewerk belangrijk? Mensen opvangen in een voorziening is geen duurzame oplossing. Je haalt iemand uit hun vertrouwde omgeving en dit levert emotionele schade op. Met interventiewerk willen we dit voorkomen, we willen ervoor zorgen dat iemand in zijn eigen omgeving kan blijven. Mocht opvang toch nodig zijn dan is ons streven om dit zo kort mogelijk in te zetten. We bekijken samen met je welke organisaties je het beste kunnen helpen en betrekken hen erbij: we kijken hierin dus verder dan onze eigen organisaties! Is drugsverslaving onlosmakelijk verbonden met dakloosheid? Hierop zou ik graag de discussie met u aangaan.

Marcel Petrusma

 

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan