Workshops

Aan de hand van het thema: ‘Breekt nood wet’ worden workshops gegeven waarin verschillende invalshoeken worden belicht met betrekking tot dit onderwerp.

Lees verder

13:30 uur – 14:15 uur: Workshop I
14:30 uur – 15:15 uur: Workshop II
15:30 uur – 16:15 uur: Workshop III
Workshopronde II

 

CoMensha

Workshop 

Workshop mensenhandel, dichterbij dan je denkt!
Mensenhandel is het onder dwang verrichten van seksuele diensten, overige arbeid, bedelen of criminele activiteiten, tegen betaling in de vorm van geld of van andere vergoedingen zoals kleding of eten, of de belofte daarvan waarbij het slachtoffer (een deel van) de verdiensten moet afstaan. Mensenhandel kan overal plaatsvinden en is tegelijkertijd heel onzichtbaar. Het is een ernstige schending van fundamentele mensenrechten waarbij misbruik wordt gemaakt van de vaak kwetsbare positie van het slachtoffer.
De aanpak van mensenhandel is complex waarin samenwerking tussen zorg en veiligheid essentieel is. Veel organisaties en professionals, zoals scholen, opsporingsdiensten, (jeugd)hulpverlening, advocaten, medische professionals en andere zorgverleners spelen een belangrijke rol in het signaleren van mensenhandel. Meer kennis over de signalen en aanpak van uitbuiting is daarom belangrijk om de best mogelijke zorg en hulp aan slachtoffers te kunnen bieden.
Deze workshop geeft je meer informatie over mensenhandel, de juridische mogelijkheden en wat corona voor een invloed heeft op mensenhandel.
CoMensha (het landelijke coördinatiecentrum tegen mensenhandel) brengt aard en omvang van mensenhandel in beeld en zet zich in voor de belangen en rechten van (mogelijke) slachtoffers van mensenhandel in Nederland (www.comensha.nl).

Sandra van den Berg
Brian Varma

 

Damsté

 Workshop 

Ondernemers zitten in tijden van crisis (in het bijzonder de coronacrisis) klem tussen maatregelen van onze overheid en de afspraken (overeenkomsten) die zij met andere partijen, zoals leveranciers en afnemers, hebben gemaakt (gesloten). Denk bijvoorbeeld aan de horecaondernemer die te horen kreeg dat hij zijn deuren moest sluiten, terwijl hij net een overeenkomst had gesloten met een afnemer voor het organiseren van een feestje. Zijn verplichtingen uit die overeenkomst kan hij niet meer nakomen. In de workshop behandelen mr. Arjon Tieman en mr. Christa Ebbers in hoeverre de bekende overheidsmaatregelen gerechtvaardigd genomen mochten worden én welke mogelijkheden de ondernemer in kwestie heeft in de richting van zijn afnemer.

mr. Arjon Tieman

mr. Christa Ebbers

 

Defensie

Workshop

Defensie staat voor vrede en veiligheid, in Nederland en daarbuiten. De krijgsmacht levert een bijdrage aan de stabiliteit en vrijheid in de wereld. Folkert Venema was als officier (kolonel) werkzaam bij de Koninklijke Marine en is dit moment werkzaam als rechter in de militaire kamer van de rechtbank Gelderland. Hij heeft de afgelopen 20 jaar veel operationele ervaring opgedaan, waaronder in crisissituaties in binnen- en buitenland.

Folkert Venema

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan