Varoufakis: Pitbull of schoot-hondje?

Tijdens de onderhandelingen over de schuldencrisis in Griekenland was hij niet weg te denken uit de kranten.

Lees verder

Yanis Varoufakis, de voormalig Minister van Financiën van Griekenland onder de coalitieregering van de links-radicale partij SYRIZA en de rechts-populistische partij ANEL. Op het eerste gezicht is Varoufakis een atypische minister. Zo verscheen hij regelmatig ten tonele in een leren jasje, reed hij rond op motorfietsen en hield hij persconferenties in een T-shirt. Ook doen spannende verhalen de ronde dat hij bijna op de vuist zou zijn gegaan met minister Dijsselbloem, aldus eurocommissaris van Financiën Pierre Moskovici.¹ Wie is Yanis Varoufakis? Wat waren zijn plannen omtrent de derde bail-out van Griekenland? En wat is er van deze plannen terechtgekomen?
De persoon

Varoufakis is geboren in Athene in 1961. Hij komt uit een welvarende familie. Tijdens zijn jeugd volgde hij een opleiding aan de Moratis School, een van de grootste privé scholen van Athene. Voor zijn studie vertrok hij naar Groot-Brittannië waar hij economie en wiskundige statistiek studeerde aan de Universiteit van Birmingham en aan de Universiteit van Essex. Over de studie economie was hij niet laaiend enthousiast. Hij omschreef de studie als volgt:

“Ik vond economie zo’n somber onderwerp, zo ongelooflijk saai, zo afhankelijk van derderangs wiskunde. Waarom zou ik een zinloze metamorfose van derderangs wiskunde studeren, wanneer ik eersterangs, esthetisch aantrekkelijke, ideologisch onproblematische wiskunde zou kunnen studeren?
Ik ben dus meteen overgestapt.”²

Na zijn studie behaalde hij zijn doctorsgraad in economie aan de Universiteit van Essex. Hierna begon zijn langdurige academische carrière. Tijdens deze carrière heeft hij onder andere enkele boeken gepubliceerd over speltheorieën. Toen bekend werd dat Varoufakis minister van financiën van Griekenland zou worden werd al snel aangenomen dat dit niet alleen zou zijn vanwege zijn wiskundige en economische kennis, maar ook vanwege zijn kennis van speltheorieën. In een opiniestuk in de New York Times schreef Varoufakis over zijn kennis over speltheorieën en het eventuele gebruik ervan tijdens de onderhandelingen het volgende:

“Mijn achtergrond in de speltheorieën overtuigt mij dat het van pure dwaasheid zou getuigen om te denken dat de huidige onderhandelingen tussen Griekenland en hun partners gezien zouden kunnen worden als een onderhandelingsspel dat gewonnen of verloren zou kunnen worden via bluffs en tactische uitvluchten.”³

Plan schuldencrisis

Eén van de taken en doelstellingen van de Europese Unie (EU) is het realiseren van een interne markt. In dit verband is vooral relevant dat de Unie zich inzet voor de duurzame ontwikkeling van Europa, op basis van een evenwichtige economische groei en van prijsstabiliteit, een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen die gericht is op volledige werkgelegenheid en sociale vooruitgang, en van een hoog niveau van bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu.3 Om deze doelstelling te kunnen bereiken zijn in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (Hierna: het VWEU) vier fundamentele vrijheden opgenomen, namelijk het vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal. In dit geval zijn het vrije verkeer van goederen en het vrije verkeer van personen relevant.

Ten eerste zou de Griekse schuld moeten worden herstructureert, zodat er een groter deel zou kunnen worden terugbetaald. Ten tweede zou er moeten worden gezorgd voor economische groei, door grote hervormingen door te voeren. Veel van deze grote hervormingen zouden al door eerdere regeringen zijn benoemd, maar zij zouden tot op heden nooit zijn uitgevoerd. Deze hervormingen moeten een fiscaal klimaat creëren die de vraag van de Griekse markt doet toenemen en daarmee de inkomens zou moeten doen groeien.⁴ Ook heeft Varoufakis meerdere malen aangegeven dat hij, in tegenstelling tot zijn voorgangers, wil stoppen met ‘extending and pretending’. Wat hij met deze term bedoelt is dat er wederom kredieten zouden worden verstrekt aan Griekenland en dat wordt gepretendeerd dat hiermee de schuldencrisis zou kunnen worden opgelost.

De voorwaarden waaronder deze leningen worden verstrekt leiden tot strenge bezuinigingsmaatregelen die op hun beurt voor economische krimp zorgen. Dit alles vindt plaats zonder dat de Griekse schuld wordt geherstructureerd, waardoor een volgende bailout onvermijdelijk zou zijn.

De uitkomst

In een interview met Deutsche Welle⁵ geeft Varoufakis aan dat hij de belofte die hij maakte in onder andere zijn stuk in de New York Times heeft gebroken. Zoals eerder genoemd was hij niet van plan om, net als zijn voorgangers, weer een akkoord te sluiten met de crediteuren die als gevolg een onhoudbare schuld zou hebben. Toch is dit gebeurt. Op het moment dat hem duidelijk werd dat de Griekse regering wel akkoord zou gaan met de derde bail-out en de voorwaarden die gepaard gingen met die leningen, heeft hij zijn ontslag aangeboden als minister van Financiën van Griekenland. Hiermee hield zijn rol als onderhandelaar van de Grieken op. Gezegd zou kunnen worden dat hij zijn woorden niet heeft kunnen waarmaken en dat hij, samen met de regering waarvan hij deel uitmaakte, geen voet bij stuk heeft gehouden, door net als zijn voorgangers toch akkoord te gaan met een bailout, terwijl hij zelf heeft beweerd dat dit geen oplossing is voor de crisis in Griekenland. Wanneer zijn woorden waar zijn is een volgende bailout onvermijdelijk. De tijd zal het leren.

Tom van Ogtrop
Bachelorstudent Recht & ICT.

pb

PlasBossinade advocaten en notarissen. Topkantoor in de hoofdstad van Noord-Nederland. Vijftig juridische medewerkers. Door onze klantgerichte winnaarsmentaliteit weten wij relaties langdurig aan ons te binden. Wij verdiepen ons in klant en branche en zoeken altijd naar heldere, in de praktijk werkzame oplossingen. Zo leggen wij de relatie tussen recht en realiteit. Uitstekend afgestudeerde juristen met ambitie kunnen bij ons de overstap maken van theorie naar praktijk. Geïnteresseerd in een carrière in advocatuur of notariaat in Noord-Nederland? Kijk op www.plasbossinade.nl

Voetnoten

1. ‘Greece, the next day.’ Jean Quatremer & Pierre Bourgeois, 2015 (Zadig Productions)
2. Yanis Varoufakis: In his own words.’ Russel Hotten, BBC News, 03-02-2015.

3. ‘No time for games in Europe.’, Yanis Varoufakis, New York Times, 16-02-2015.
4. ‘Interview (2015) with Greece’s Ex-Finance Minister Yanis Varoufakis (english).’ Dbate, 28-08-2015.

5. ‘Did Varoufakis wreck the Euro?’, Conflictzone, Deutsche Welle, 10-09-2015.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan