Op naar de zon!

(met vertraging)

Midden in de nacht opstaan, de koffers staan al in de auto. Nog half slapend naar het vliegveld, om daar je droomreis te beginnen.

Lees verder

Maar bij aankomst gaat het mis. Er is flinke vertraging, de vlucht is geannuleerd, of er is zelfs sprake van een vervoersweigering. De luchtvaartmaatschappij vertelt dat er sprake is van een technisch mankement aan het vliegtuig, daar kunnen zij niets aan doen, dus heb je geen recht op schadevergoeding. Klopt dit? Wanneer heb je recht op compensatie? Maakt het daarbij uit dat de luchtvaartmaatschappij daar zelf niet zo veel aan kan doen?

“Vliegtuigmaatschappijen wimpelen claim vertraagde passagier vaak af” kopte de NOS.¹

Afgewimpelde claims

Bij Ryanair heb je het moeilijk; 87% van de passagiers moest een juridische procedure beginnen om de schade vergoed te krijgen, Arke doet het een stuk beter met slechts 7%. Op grond van EG-verordening 261/2004 zijn vliegtuigmaatschappijen onder bepaalde omstandigheden verplicht een vergoeding te betalen aan passagiers, of andere maatregelen te treffen. De vergoeding varieert van €125 tot €600, afhankelijk van de te vliegen afstand en de opgelopen vertraging. Ook heeft de passagier soms recht op een hotelovernachting of terugbetaling van zijn ticketprijs. Hoe zit dit precies?

Wanneer bestaat er recht op een vergoeding?

Afhankelijk van de duur van de vertraging bij annulering, instapweigering en vertraging hebben passagiers soms recht op een vergoeding. Niet alle omstandigheden verplichten de maatschappijen te betalen. Volgens art. 5 lid 3 van de verordening hoeven de maatschappijen niet te betalen als er sprake is van “buitengewone omstandigheden die ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen niet voorkomen konden worden”. Dat luchtvaartmaatschappijen al vrij snel van mening zijn dat er sprake is van buitengewone omstandigheden is niet heel verassend. Het gaat om omstandigheden die de luchtvaartmaatschappij, ondanks het treffen van alle redelijke maatregelen, niet heeft kunnen voorkomen. Denk hierbij aan een staking van de luchtverkeersleiding of weersomstandigheden.²

De hoogte van de vergoeding

Annulering en instapweigering

Passagiers die te maken krijgen met een annulering of een instapweigering hebben recht op een standaardcompensatie. Bij annulering moet er sprake zijn van een vertraging van minimaal drie uur. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de lengte van de vlucht. Zo krijgen passagiers bijvoorbeeld €250 voor vluchten korter dan 1500 km. De maximale vergoeding bedraagt €600 voor vluchten buiten de EU tussen de 1500 en 3500 km.

Maar dat is niet alles. Wanneer passagiers twee uur of langer vertraging hebben bij een vlucht van 1500 km, moet de luchtvaartmaatschappij een aantal dingen regelen. De passagier heeft recht op maaltijden en verfrissingen, hotelaccomodatie wanneer verblijf van één of meer nachten noodzakelijk is, en twee telefoongesprekken of e-mailberichten. Is de vlucht langer dan 1500 km, dan is de luchtvaartmaatschappij verplicht deze zaken te regelen bij minimaal drie uur vertraging.

Vertraging

Ook passagiers met vertraging hebben recht op een vergoeding. Opvallend is dat dit in eerste instantie niet het geval was. Dat leidde tot vreemde situaties. Wanneer mensen 8 uur vertraging hadden kregen zij niets, mensen die dankzij een geannuleerde vlucht 3 uur later aankwamen konden wél aanspraak maken op een vergoeding.³

Dat veranderde met het Sturgeon-arrest van het Europese Hof van Justitie.⁴ Met een beroep op het gelijkheidsbeginsel, en een brede uitleg van de considerans oordeelde het Hof dat passagiers met vertraging recht hebben op dezelfde compensatie als passagiers met een geannuleerde vlucht of instapweigering.

Conclusie

Veel mensen hebben hier geen idee van en daar wordt handig gebruikt van gemaakt. Vliegtuigmaatschappijen sturen mensen weg met de boodschap dat ze geen recht hebben op een vergoeding, of gokken er op dat mensen geen zin hebben een juridische procedure aan te spannen.⁵

Passagiers staan vaak veel sterker dan zij zelf beseffen, zeker na het Sturgeon-arrest. Alleen bij een sterke mate van overmacht hoeven de vliegtuigmaatschappijen geen compensatie aan te bieden.

Voor mensen die geen zin hebben in een juridische procedure is er een handige oplossing. Er zijn bureaus die zich hebben gespecialiseerd op het innen van dit soort claims.⁶ Zij werken op basis van ‘no cure no pay’, en vragen meestal een percentage van het bedrag dat zij weten te krijgen van de luchtvaartmaatschappij. Nog steeds niet overtuigd? Het Hof staat aan de kant van de klant en gaf zeer recent nogmaals aan dat een technisch mankement niet als buitengewone omstandigheid aangemerkt kan worden.
De reiziger werd €600 toegekend.⁷

Wessel de Weijer
21 jaar, student togamaster specialisatie
privaat- en ondernemingsrecht

vandoorne-label

 

Van Doorne is altijd geïnteresseerd in getalenteerde mensen. Wil jij graag twee maanden stage lopen? Of ben je masterstudent en wil je gedurende drie maanden twee dagen per week bij ons werkzaam zijn als juridisch assistent? Voor vragen neem dan contact op met onze recruiter.

 

Davita Alderlieste
[email protected]

Kijk voor meer informatie op
www.werkenbijvandoorne.nl

Voetnoten

1. nos.nl (zoek op “Vliegtuigmaatschappijen claim”)
2. Cees van Dam, “Luchtvaartmaatschappijen zijn niet gek op passagiersrechten”, NJB 547.

3. Cees van Dam a.w.
4. Sturgeon/Böck. NJ 2010, 137
5. C Nederlands Juristenblad, Final boarding call voor de luchtvaartmaatschappijen, NJB 2013/434.

6. Zie o.a. www.euclaim.nl, www.vlucht-vertraagd.nl, www.flightclaimservice.nl.
7. zaak C 257/14 Europees Hof van Justitie, r.o. 40 tm 45.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan