Kantoorbezoeken

 

Lees verder

De Legal Experience is een studieproject waarbij dertig studenten in binnen- en buitenland ondergedompeld worden in de wereld van het recht. Dit gebeurd aan de hand van kantoorbezoeken, hoorcolleges, een essay en reis welke allemaal gekoppeld zijn aan een thema. Dit jaar luidt het thema: ‘Internationale handel en protectionisme: de impact van corona op de handel en mogelijke terugkeer van protectionisme’.

Tijdens de Legal Experience bezoekt de groep vijf kantoren in Nederland. Wij zijn langs geweest bij Dommerholt Advocaten en Pels Rijcken.

Dommerholt Advocaten

Op vrijdag 8 april heeft de Legal Experience (LEX) een bezoek gebracht aan Dommerholt Advocaten. Dommerholt Advocaten heeft verschillende locaties in Nederland, waaronder Heerenveen, Apeldoorn en Zwolle. Wij zijn langsgegaan bij hun vestiging in Zwolle.

Om 13:30 uur werd de groep ontvangen op de vierde verdieping van het kantoor. Hier stonden verschillende medewerkers van Dommerholt Advocaten ons op te wachten en werden wij ontvangen met koffie, thee en cakejes.

Het kantoorbezoek werd geopend door Floor Biewinga die vervolgens het woord gaf aan Marnix van Daal. Marnix is advocaat en partner bij Dommerholt Advocaten en gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Hij vertelde ons iets over zijn eigen loopbaan en de reden waarom hij uiteindelijk voor Dommerholt Advocaten heeft gekozen.

Toen voor ons een duidelijk beeld was geschetst over Dommerholt Advocaten, wat zij doen en waar ze voor staan, was het voor ons tijd om zelf aan de slag te gaan. Chris van de Kraats, advocaat ondernemings- en faillissementsrecht, legde ons de opdracht uit. We werden in vier verschillende groepen ingedeeld en zouden tegenover elkaar komen te staan in een rechtbanksituatie. We mochten dus gaan pleiten!

Nadat de groepjes de tijd hadden gekregen om zich te verdiepen in de zaak en standpunten in te nemen, was het zo ver. Van elk groepje mocht één iemand een toga aantrekken en het woord voeren. Van Dommerholt Advocaten zaten de twee advocaten Drieuwes de Jongh en Laura Bendel klaar om als ‘rechters’ onze pleitvaardigheden te beoordelen. De eerste zaak ging over een schadevergoeding die werd geëist als gevolg van een cyberhack.

De andere zaak ging over een vrouw die door haar werkgever op non-actief was gezet, omdat zij volgens haar werkgever niet voldeed aan de door hem gestelde eisen. Door de vrouw werd in kort geding geëist dat de non-actiefstelling zou worden opgeheven.

Toen alle vier de groepjes hadden gepleit voor de ‘rechters’ en de rest van de groep, gingen de advocaten in beraad over wie dit volgens hen het beste had gedaan. Voordat de uitslag van het pleiten bekend zou worden gemaakt was het tijd voor een borrel. We verplaatsten ons met de groep een paar verdiepingen naar beneden waar de kantoorbar is gevestigd. Onder het genot van biertjes, rosé en hapjes werd het pleiten nabesproken en was er de ruimte om vragen de stellen aan de verschillende medewerkers van Dommerholt Advocaten die ook aanwezig waren op de borrel.

Al met een al een geslaagd kantoorbezoek waarbij we zowel het kantoor Dommerholt Advocaten beter hebben leren kennen als aan onze eigen pleitvaardigheden hebben gewerkt!

Pels Rijcken

Het derde kantoorbezoek van de Legal Experience was het bezoek aan het grote kantoor Pels Rijcken. Hiervoor zijn we helemaal naar Den Haag afgereisd.

Om 14.30 werden wij verwacht op het kantoor van Pels Rijcken. Na een reis van bijna 3 uur kwamen we redelijk op tijd aan bij het kantoor. Bij de ingang kregen we allemaal een bezoekerspasje. Daarna konden we even wat eten en drinken voor de vergaderzaal. We kregen een rondleiding langs verschillende delen van het kantoor.

We gingen langs de bibliotheek, waar je als student-stagiaire van start gaat met medestudenten, langs het kantoor van een van de advocaten en we gingen naar de bovenste verdieping van het kantoor (11e verdieping).

Na de rondleiding kregen we eerst iets meer informatie over de mogelijkheden voor studenten binnen Pels Rijcken, hoe ziet een stagedag eruit, wat kan je verwachten en wat is het geschikte moment om te solliciteren. Daarna kwam een van de huidige stagiaires vertellen over zijn ervaringen. Daarna kregen we een workshop over onderhandelen. Deze workshop sloot goed aan op de presentatie die we eerder al bij TRIP Advocaten Notarissen hadden gekregen. De nadruk werd gelegd op de BAZO, het beste alternatief zonder overeenstemming.

Na de theoretische én praktische uitleg van advocaten Jasper Cazemier en Jentze Crom mochten we zelf aan de slag met een casus uit de praktijk en moesten we enerzijds het belang van onze eigen cliënt goed verdedigen in de onderhandeling en anderzijds met de wederpartij tot een geschikte oplossing komen. Het was dus de bedoeling dat we na onderhandelen een uitkomst bereikt hadden die voor iedereen het beste was, met in ons achterhoofd de BAZO. Na deze onderhandelingsoefening met leuke en leerzame resultaten, hebben wij het kantoorbezoek afgesloten met een gezellige borrel.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan