Expert aan het woord: prof. mr. dr. Gerrit van der Veen

‘Het milieurecht is een groeiend thema’

 

 

Lees verder

Een expert op het gebied van duurzaamheid en recht bij ons aan de faculteit: prof. mr. dr. Gerrit van der Veen. Al zo’n acht jaar hoogleraar Bestuurs- en Milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en meer dan 24 jaar partner en advocaat bij AKD. Met al mijn vragen over dit onderwerp was ik bij hem aan het juiste adres!

Hoe zag uw loopbaan eruit en heeft u dit onderwerp, milieu en duurzaamheid, altijd al belangrijk gevonden?

“Eind jaren 80 ben ik begonnen met mijn studie Rechtsgeleerdheid in Utrecht en daar hadden we destijds veel aandacht voor het milieurecht, bijvoorbeeld door de keuzevakken Milieu-privaatrecht en Milieu-strafrecht. Hierdoor zag ik direct hoe breed het milieurecht is en daarmee was mijn belangstelling gewekt. Ik heb eerst vijf jaar in Nederland gestudeerd en daarna één jaar, vanwege een studentenuitwisseling, in Rome. Tot slot ben ik gepromoveerd op het onderwerp openbare zaken, waarbij wederom het milieurecht een grote rol speelde.

Vanaf 1997 ben ik bij AKD gaan werken als bestuursrecht- en milieurechtadvocaat en vanaf 2013 als hoogleraar Bestuurs- en Milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik vind dit een mooie wisselwerking: wat ik in de praktijk meemaak, kan ik later doceren en andersom.”

Waar kunnen we u tegenkomen?

“Ik geef met een aantal andere docenten het vak Omgevingsrecht, Overheid en Privaatrecht en Publiekrecht en Duurzaamheid: alle drie vakken in de Master Staats- en Bestuursrecht.”

Wat is milieurecht nou precies en verschilt het van specifiekere termen, zoals duurzaamheids- of energierecht?

“Tussen deze rechtsgebieden bestaat veel overlap. Het is ooit begonnen bij milieurecht: het rechtsgebied dat het milieu en dus onze leefomgeving dient te beschermen. Een voorbeeld hiervan zijn regionale richtlijnen omtrent luchtkwaliteit.

Energierecht ligt hier dicht tegenaan, maar is gericht op het opwekken van energie en de bijbehorende energiestromen. De gaswinning in Groningen is hier een goed voorbeeld van. Tot slot komt het duurzaamheidsrecht om de hoek kijken als we bezig zijn met duurzamer handelen, zoals bij de aanleg van een windmolenpark.

Bij dit laatste voorbeeld kunnen bijvoorbeeld ook alle rechtsgebieden samenkomen: er dient gekeken te worden naar de leefomgeving en de daarvoor in acht te nemen vergunningen (milieurecht), er wordt energie opgewekt (energierecht) en tot slot is een windpark gericht op duurzaamheid (duurzaamheidsrecht).”

Verschillen de vraagstukken sterk per regio? Bijvoorbeeld door de dichtbevolktheid in de Randstad of de gaswinning in Groningen?

“Er zijn per regio verschillen te merken, maar dit is beperkt. Veel wetgeving is landelijk geregeld en jurisprudentie vloeit ook in heel het land door. Daarnaast kunnen cliënten in heel het land terecht met hun vraagstukken: zo behandelt mijn collega nu een kwestie in Friesland omtrent bodemdaling, vanuit onze vestiging in Rotterdam.”

Is milieu- en duurzaamheidsrecht ook op internationaal niveau belangrijk? 

“Ook op internationaal niveau spelen deze vraagstukken. Duurzaamheid wordt immers steeds belangrijker en hierdoor volgt meer internationale wetgeving. Denk bijvoorbeeld aan de verschillende opladers bij mobiele telefoons: recent heeft de Europese Unie er voor gezorgd dat er meer harmonisatie zou komen voor stekkers en opladers. Hierdoor hebben bedrijven niet meer de vrijheid om ieder hun eigen stekker te hanteren.”

Welke sectoren en juristen hebben er veel mee te maken? Vloeit het naar veel rechtsgebieden door?

“Het is een ontzettend breed rechtsgebied: duurzaamheid en milieu speelt nu zelfs een rol binnen de M&A en het contractenrecht. Rechtspersonen en bestuurders hebben meer te maken met duurzaamheidseisen, omdat het maatschappelijk relevanter wordt. Ondernemingen willen hierin niet achterblijven.

Duurzaamheid en milieu is een onderwerp dat door alle bestaande rechtsgebieden heen wandelt. Als je kijkt naar het eerder genoemde voorbeeld, het windmolenpark, moeten er overeenkomsten tussen de betreffende partijen worden opgesteld. Het is normaal contractenrecht, maar duurzaamheid speelt hierbij de hoofdrol.”

Neemt de hoeveelheid milieu- en duurzaamheidsrecht in de praktijk toe?

“Zoals al genoemd wordt het een steeds belangrijker maatschappelijk thema en hierdoor groeit ook direct de bijbehorende problematiek. Steeds meer partijen zijn er mee bezig, willen duurzamer handelen en daardoor ontstaan er ook meer geschillen.”

Vindt u dat er binnen onze studie meer aandacht moet komen voor milieu- en duurzaamheidsrecht? En hoe zou dit eventueel vorm te geven zijn?

“Dit is een lastige vraag, want iets toevoegen aan je studie, betekent dat je ergens anders moet minderen. Wel zou je deze onderwerpen goed in bestaande vakken kunnen laten integreren. Uiteindelijk ben ik wel van mening dat het beheersen van traditionele rechtsgebieden het belangrijkste is. Latere specialisaties zijn daarna altijd nog toe te passen op deze basis.”

Wat is nou het leuke aan dit rechtsgebied? Waarom zouden wij hier als studenten meer gericht op moeten zijn?

“Het is een ontzettend actueel en afwisselend rechtsgebied. Zodra je de krant openslaat of de tv aanzet, zie je allerlei problematiek die direct verband houden met dit onderwerp. Het is absoluut geen stoffig rechtsgebied: het gaat om allerlei verschillende kwesties en partijen. Als je breed maatschappelijk georiënteerd bent, sluit deze richting goed aan.

In de praktijk is het ook een voordeel dat geen dag hetzelfde is en je op veel verschillende plekken komt, zoals bij bedrijven en op een windmolenpark. Onlangs heb ik zelfs een uitnodiging gehad van een cliënt om te komen abseilen van een windmolen. Dat was erg spannend om te doen. Als je nu nog niet overtuigd bent…”

Marieke Schunselaar

Voetnoten

1 ‘Maffiarechter: ‘Nederland onderschat ontwrichtende invloed van de georganiseerde misdaad’’, www.ad.nl.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan