Masterclassronde I

Lees verder

Trip Advocaten Notarissen

Artifical Intelligence (AI) biedt grote kansen voor de zorg. Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van AI-systemen die medische beelden analyseren om ziektes te detecteren, chatbots die patiënten in staat stellen om vragen te stellen, AI-systemen die risicofactoren identificeren op basis van patiëntgegevens, het gebruik van wearables om vroegtijdige waarschuwingen te genereren voor mogelijke gezondheidsproblemen en robots in de operatiekamer. In deze masterclass wordt ingegaan op de toepassing van AI in de zorg, de voordelen/nadelen ervan en de oplossing die het kan bieden voor bepaalde uitdagingen. Daarbij is het echter vanuit een juridisch oogpunt van belang dat de inzet van AI goed gereguleerd wordt. In dit kader is de AI-verordening relevant. Vragen die aan bod komen in deze masterclass zijn: wat houdt de AI-verordening in en welke regels zijn van toepassing op AI in de zorg?

Hester Ellemers

Hester werkt sinds 2018 bij TRIP Advocaten Notarissen. Ze is gespecialiseerd in het intellectuele eigendomsrecht, privacyrecht en ICT-recht. Daarnaast houdt zij zich bezig met het ondernemingsrecht. Hester staat ondernemers graag bij in juridisch complexe zaken over inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, IT-geschillen en overige uiteenlopende commerciële conflicten.

Joris Bonjer

Joris begon als advocaat bij TRIP Advocaten Notarissen. Daarna werkte hij ruim zeven jaar als consultant voor een juridische detacheerder. Nu is hij weer terug bij TRIP en houdt hij zich als manager bedrijfsvoering dagelijks bezig met ons HRM, marketing en business development beleid. Als oud-advocaat weet Joris hoe het is om als jurist bij TRIP aan de slag te gaan. ‘Als beginnend advocaat of kandidaat-notaris komt er veel op je af. Vanuit mijn eigen ervaring vind ik het een geweldige uitdaging om onze jonge collega’s daarbij te begeleiden.’ Joris vertelt je graag meer over de mogelijkheden om bij TRIP aan jouw juridische loopbaan te beginnen.

 

Damsté

In deze boeiende masterclass onderzoeken we het gebruik van AI (zoals ChatGPT) in de advocatuur. Ontdek de diverse toepassingen, zoals het analyseren van documenten, het verstrekken van juridisch advies en het ondersteunen bij onderzoek. Mr. Arjon Tieman deelt praktijkgerichte tips over effectief gebruik, ethische overwegingen en hoe je de tool in je dagelijkse praktijk kunt integreren. Leer hoe AI de efficiëntie kan verbeteren door snelle informatieanalyse en ontdek de mogelijke uitdagingen bij het gebruik ervan. Deze sessie biedt een realistische kijk op de mogelijkheden en beperkingen van AI in de juridische wereld.

Roos Tattersall

Roos werkt sinds september 2023 bij Damsté binnen de HR-afdeling als corporate recruiter. Ze richt zich op de werving van nieuwe medewerkers, veelal door zich te focussen op de nieuwe generatie toekomstige advocaten die nu nog studeert.

Arjon Tieman

Arjon is sinds 2017 als advocaat verbonden aan Damsté. Hij is werkzaam op de sectie Handels- en Ondernemingsrecht en houdt zich met name bezig met advisering op het gebied van kooprecht (zowel nationaal als internationaal), het opstellen van contracten, het voeren van onderhandelingen en het voeren van gerechtelijke procedures. Arjon is betrokken geweest bij diverse grote projecten, handelstransacties en procedures en helpt zowel kleine als grotere ondernemers. Zijn dagelijkse werkzaamheden bestaan uit onder meer het opstellen van koopovereenkomsten, franchiseovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, distributieovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en algemene voorwaarden. Bovendien staat hij zijn cliënten bij in gerechtelijke procedures over die onderwerpen.

 

Faculteit Rechtsgeleerdheid

‘Verantwoord gebruik van AI in de rechtspraktijk: wat zegt de wetenschap(per)?’

‘AI maakt het werk van juristen sneller, beter en goedkoper.’ Wellicht, maar niet altijd. De student die last minute ChatGPT heeft aangezwengeld om vlak voor de deadline toch een opdracht in te leveren weet beter: dat leidt op zijn best tot een fikse onvoldoende en op zijn slechtst tot een enkeltje Examencommissie. In de praktijk worden geen onvoldoendes uitgedeeld. Daar leidt een ondermaats pleidooi tot een verloren zaak. Ook is er geen Examencommissie, maar een Tuchtcollege waar je terechtkomt als je het al te bont maakt. Er zijn grenzen aan wat AI vermag, en wat de gebruiker met AI mag.

Deze masterclass gaat over de wijze waarop AI op een verantwoorde wijze kan worden ingezet om de kwaliteit van juridische output te verhogen. De masterclass identificeert op basis van wetenschappelijk onderzoek en jarenlange ervaring in het academisch onderwijs de belangrijkste valkuilen bij het gebruik van AI in de rechtspraktijk en geeft handvatten voor hoe de jurist deze kan vermijden.

Pepijn Tukker

mr. P.F.T. (Pepijn) Tukker is docent en onderzoeker aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderwijs en onderzoek betreffen onder meer de aantasting van fundamentele vrijheden door het gebruik van (semi-)geautomatiseerde besluitvorming en AI. In dat kader is hij betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten zoals ‘JuLIA’ en ‘Digitale Vertalingen’. Naast zijn onderwijs en onderzoek is hij onder meer lid van de Examencommissie van de faculteit rechtsgeleerdheid.

Tim van Zuijlen

mr. T. (Tim) van Zuijlen is docent en promovendus aan de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderwijs en onderzoek betreffen onder meer het verantwoord gebruik van juridische kennissystemen en AI in de rechtspraktijk. Daarnaast schrijft hij een proefschrift over de mogelijkheid voor de consument om een remedie uit te oefenen in gevallen waarin de levensduur van zijn product door de fabrikant bewust wordt verkort (geplande veroudering). Naast zijn onderwijs en onderzoek is hij onder meer lid van de Normcommissie AI & Big Data.

 

 

 

Rijkswaterstaat

Currently the shipping industry is developing different technologies based on artificial intelligence and machine learning. At this moment the techniques are a combination of vessel autonomy (navigation) and remote pilotage (support in maneuvers). In the future this could result in techniques that make it possible to have autonomous and unmanned vessels. But how does this fit in the current legal system that is based on a ship with a crew and a captain? In this masterclass we will give you some insights on the innovation that is going on in shipping and what kind of legal questions arise. And we’ll explain which role Rijkswaterstaat plays in this area

Gerianne Leusink

Gerrianne Leusink studied Dutch law (civil law) at the University of Groningen. She started her carrier at the Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Afterwards she worked at the law courts in The Hague and Utrecht (family law and civil law). From 2018 onwards she works at Rijkswaterstaat. First as a liability lawyer and from 2021 as a nautical lawyer at the section BJV Expertise & RWS Advocaten. She gives juridical advice about for example smart shipping, (the enforcement) of nautical traffic rules on the water and the sharing of shipping data. She is regularly in contact with policy officers and legislative lawyers from the Ministry of Infrastructure and Water Management, the Human Environment and Transport Inspectorate, the Ports of Rotterdam and Amsterdam and the police.

Dirk Rietberg

Dirk Rietberg studied Dutch Law (public law) from 2002 to 2006 at the Rijksuniversiteit Groningen. After that, he worked as a lawyer at Trip-advocaten in Groningen for five years. Subsequently, he worked nine years as a lawyer at the Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. For the past 3.5 years, he has been working as a lawyer at the Corporate Dienst of Rijkswaterstaat, since September last year in the area of nautical law. The work is very varied. For example, he advises on enforcement of the traffic rules on the water, but also on the processing of shipping data or on the need to amend regulations in connection with enabling far-reaching automation of ships. He is also chair of a working group of the Central Commission for the Navigation of the Rhine, an international organization that regulates the navigation on the Rhine, including automated navigation.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan