Voorwoord

Lees verder

Lilith van der Stelt
Voorzitter Congrescommissie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is het model van de toekomst. Bedrijven kunnen niet langer alleen maar bestaan voor de winst, ze zullen ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor de maatschappij. Toch is dit nog niet helemaal de wereld waarin we nu leven, alleen al gekeken naar de omstandigheden waarin sommige werknemers geacht worden te werken of de manier waarop we met de aarde omgaan.

Hoe veel verantwoordelijkheid moet er eigenlijk precies genomen worden door de bedrijven? En wie controleert dit? Hoe passen de puzzelstukken van mens, markt en milieu in elkaar? Waar ligt de balans?

Het thema van het 33e Groninger Juristen Congres luidt: ‘Mens, Markt, Milieu: waar ligt de balans?’ Op donderdag 1 december gaan wij met elkaar op deze vraag een antwoord proberen te vinden. Onze commissie heeft voor dit congres voor jullie interessante sprekers geregeld, die allemaal een verschillende visie dragen op het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het belooft een zeer interessante dag te worden!

We zullen de dag aftrappen met een plenair gedeelte. Het plenair gedeelte zal onder leiding staan van onze dagvoorzitter Harmen van der Veen. Harmen van der Veen is een succesvol (radio)journalist en podcast maker. Onze eerste plenaire spreker is Dhr Willem Bovenschen van de Nederlandse Bank, die zich bezighoudt met waar klimaat overwegingen in het beleid passen van DNB terwijl je de rol bekleedt van centrale bank en financieel toezichthouder.

Vervolgens zal Drs. Ing. Johan G. Vollenbroek, oprichter van Mobilisation for the environment, het woord nemen over de stand van zaken met betrekking tot de huidige stikstof procedures en hoe dit betrekking heeft op maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Vervolgens zal er aan de hand van twee rondes masterclasses ingegaan worden op specifieke deelonderwerpen met betrekking tot het thema. Deze masterclasses worden verzorgd door verschillende kantoren, bedrijven, instanties en personen. Zo hebben we onder andere een masterclass verzorgd door de Groningse Ombudsman over het werk van de ombudsman, een masterclass van TRIP Advocaten & Notarissen over de verjuridisering van MVO en de uitdagingen voor ondernemingen die internationaal opereren, een masterclass door het College van de rechten van de mens over de no-internationals problematiek, een masterclass door Enactus over het gebruiken van de Sustainable Development Goals van de VN en nog veel meer enerverende masterclasses om uit te kiezen. Na de workshoprondes zullen er individuele gesprekken plaatsvinden met de kantoren die aanwezig zijn.

We sluiten de dag af met een plenair panel, waarbij we verschillende aspecten van het samenspel van mens, markt en milieu zullen belichten. Hierbij zullen we ingaan op stellingen die deze drie aspecten met elkaar combineren, om zo aan de hand van de deelnemers van het panel te horen waar volgens hen de balans ligt.

Namens de Congrescommissie 2022-2023 wens ik jullie een interessante en leerzame dag toe!

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan