Masterclassronde II
Lees verder

Rabobank

Masterclassleider

Univé Rechtshulp

In deze masterclass gaat Marjolein Jansen in op hoe Univé Rechtshulp, vanuit haar expertise, nog meer kan bijdragen aan de thema’s Mens, Milieu en Markt. Aan de hand van stellingen gaat Marjolein graag in gesprek met de deelnemers over eventuele conflicterende belangen op het gebied van deze thema’s in jouw rol als belangenbehartiger.

Masterclassleider

Marjolein Jansen is in 1991 afgestudeerd aan de Rijks Universiteit Groningen in het Nederlands Recht. Zij heeft daarna verschillende functies op het gebied van commercie, IT en communicatie vervult. Vanaf 2006 heeft zij verschillende managementfuncties gehad bij Univé Rechtshulp. Vanaf 2017 is Marjolein voorzitter van het MT van Univé Rechtshulp.
Naast haar werk bij Univé Rechtshulp is Marjolein lid van de Werkveld Adviescommissie HBO-Recht aan de Hanzehogeschool Groningen en heeft zij verschillende vrijwilligersfuncties bekleed in de kinderopvang, het middelbaar onderwijs en het Wereld Natuur Fonds.

Marjolein Jansen 

Trip Advocaten & Notarissen

Het debat over maatschappelijk verantwoord ondernemen verjuridiseert. Mensenrechtenregels en soft law instrumenten worden in toenemende mate gebruikt om invulling te geven aan wettelijke normen in procedures tegen bedrijven. Dit brengt aansprakelijkheidsrisico’s met zich voor bedrijven en bestuurders. Om deze risico’s te beperken zullen bedrijven – naar verwachting – steeds meer due diligence maatregelen moeten treffen. In de huidige samenleving, waar veel bedrijven opereren in mondiale waardeketens waar ze te maken hebben met leveranciers en afnemers van over de hele wereld, stelt dit bedrijven voor complexe (juridische) uitdagingen.

Aan de hand van enkele voorbeelden zal Cees de verjuridisering van MVO bespreken. Hierbij zal hij onder meer ingaan op de uitdagingen van ondernemingen die internationaal opereren en de (procesrechtelijke) mogelijkheden om te voldoen aan de diligence verplichtingen.

Masterclassleider

Cees werkt sinds 2022 bij TRIP als advocaat op de sectie ondernemingsrecht. Daarvoor werkte hij vanaf 2019 als advocaat bij Pels Rijcken in Den Haag. De afgelopen jaren heeft Cees zich gespecialiseerd in het energierecht en arbitragerecht. Zo heeft hij (internationale) ondernemingen en overheden bijgestaan in juridische vraagstukken over productie, transport, opslag en levering van verschillende energiedragers. Daarnaast is Cees gespecialiseerd in het arbitragerecht. Hij heeft overheden en (internationale) ondernemingen geadviseerd over en bijgestaan in arbitrageprocedures – evenals aan arbitrage gerelateerde procedures bij de overheidsrechter – met betrekking tot procedures onder verschillende arbitragereglementen (NAI, UNCITRAL, ICC, ICSID).

Cees heeft in het verleden gestudeerd aan de universiteiten van Groningen en Edinburgh (Schotland). In 2020 is hij gepromoveerd bij het Groningen Centre of Energy Law van de Rijksuniversiteit Groningen.

Cees Verburg

Enactus Groningen

Enactus Groningen is een platform dat studenten de mogelijkheid biedt om vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van sociaal en duurzaam ondernemerschap. Bij Enactus kunnen studenten praktijkervaring opdoen door een van onze vier bedrijven te runnen. Daarnaast ontwikkelen studenten zich door het volgen van diverse workshops, trainingen en evenementen. Wij streven ernaar om ook andere studenten in Groningen te inspireren en te stimuleren om een stap in de goede richting te zetten op het gebied van duurzaamheid en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid. Deze masterclass zal daarom in het teken staan van inspiratie en concrete inzichten te geven in duurzaamheidsdoelen en hoe de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties gebruikt kunnen worden voor het behalen van doelen.

Masterclassleiders

Hanneke is dit jaar de HR-Manager bij Enactus Groningen. Enactus stelt studenten in staat zich te ontwikkelen tot verantwoorde leiders door middel van sociaal en duurzaam ondernemerschap. Hanneke houdt zich vooral bezig met de interne communicatie, de sollicitatiegesprekken, het opstellen van een wervingsplan en de werving zelf. Momenteel volgt ze de master Strategic Innovation Management aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Ze heeft haar bachelor Biomedical Engineering afgerond

Sterre Debets is dit jaar de voorzitter bij Enactus Groningen. Enactus stelt studenten in staat zich te ontwikkelen tot verantwoorde leiders door middel van sociaal en duurzaam ondernemerschap. Sterre houdt zich vooral bezig met contact met andere besturen, aansturen van het bestuur en projectcoördinatie van de de Feestjesfabriek. Ze is eindverantwoordelijk voor Enactus Groningen. Momenteel volgt ze een aantal psychologie vakken naast het bestuursjaar. Ze heeft haar bachelor Liberal Arts and Sciences aan University College afgerond afgelopen zomer.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan