Masterclassronde I

Lees verder

Ombudsman Groningen

De presentatie gaat over het werk van een ombudsman en meer in het bijzonder van het werk van de ombudsman in Groningen.

Waarom is er een ombudsman in Groningen?
Wat houdt het werk van de ombudsman in?
En wat is de betekenis ervan voor de inwoners van de gemeente Groningen?

Zoveel mogelijk aan de hand van concrete gevallen in de praktijk zal het bovenstaande worden toegelicht.

Masterclassleider

Marijke Hermans is sinds 1 maart 2014 de Ombudsman van Groningen. Op 1 januari 2019 is zij opnieuw benoemd voor de gemeente Groningen die ontstond door het samengaan van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer. Ze heeft rechtsgeleerdheid gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en vervolgens een master bestuurskunde aan de Universiteit Twente gedaan. Echter heeft ze ook de Hbo-Opleiding diëtiek in Groningen gedaan. Na 10 jaar in de gezondheidszorg gewerkt te hebben, is ze bij de sociale dienst in Groningen gaan werken. Later heeft ze als adviseur gewerkt voor de burgemeester van Groningen.

Marijke Hermans

Anouk Talitsch

Het thema van dit congres is “Mens, Markt en Milieu”. Mijn vak is het arbeidsrecht, dus bij uitstek gericht op het onderdeel “Mens”. En tegelijk ook op Markt. En hoe raakt die combinatie het Milieu?

Het arbeidsrecht heeft het in zich om mee te bewegen met de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Of werken de bestaande regels juist belemmerend om te kunnen veranderen? Als voorbeelden daarvan zal ik de casus van de platform-economie met jullie beschouwen: de Deliveroo-casus.

De combinatie met het Milieu koppel ik graag aan de SGD’s: de Sustainable Development Goals vastgesteld door de VN. De doelen 1 (geen armoede), 5 (gender gelijkheid), 8 (eerlijk werk en economische groei) en 10 (ongelijkheid verminderen) hebben directe raakvlakken met het arbeidsrecht. Daarom als tweede onderdeel een beschouwing over de laatste inzichten van ‘gelijke behandeling in het arbeidsrecht’. Ik kijk er naar uit hier met jullie over te praten.

Masterclassleider

Anouk Talitsch is advocaat en mediator in Den Haag. Zij is alumna van de RuG, afgestudeerd in 1993 in de toen bestaande studierichtingen Privaatrecht en Sociaal-Economische Recht. Scriptie geschreven onder leiding van Prof. Mr. A.M. Luttmer-Kat, over concurrentiebedingen. Na haar studie is zij de algemene advocatenpraktijk in Dordrecht ingegaan, daarna heeft zij bij PwC in de M&A-praktijk gewerkt. Terug in de advocatuur heeft Anouk zich eerst intensief bezig gehouden met de ontwikkeling van de zorgplicht-jurisprudentie in het kader van aandelenlease-constructies, waarna zij weer in haar eigen vakgebied landde: het arbeidsrecht. Anouk is specialist in het begeleiden van reorganisaties: bijvoorbeeld de reorganisatie van de doorstartende zorgondernemingen na het Meavita-faillissement (HWW Zorg en Thuiszorg Groningen) en van Het Residentie Orkest. Naast het werk als arbeidsrechtadvocaat is Anouk commissaris bij een aantal bedrijven. Zij geeft les aan beginnende commissarissen in de Leergang Board Potentials van NR Governance.

Anouk Talitsch 

Herman Voogsgeerd

The masterclass on the 1st of December will deal with the concept of Corporate Social Responsibility and how this concept evolved from a voluntary via a less voluntary to a more binding issue, during the last 30 years. Recently we see legislative initiatives such as the Loi de la vigilance (France), the Lieferkettengesetz(Germany) and the plans of the European Commission for a corporate sustainability due diligence directive. A central concept in the masterclass will be compliance.

Masterclassleider

Dr. Herman Voogsgeerd is assistant professor in International Political Economy (IRIO: Faculty of Arts) and assistant professor in Business, European and Tax Law (Faculty of Law) at the University of Groningen. He holds a doctorate in EU internal market law. His teaching topics are on the subject of multinational corporations and private authority in International Relations and on the subject of Integration Processes in Europe and East Asia. In the Faculty of Law he is active in the field of EU and international labour law.

His research focus is on private versus public authority in International Relations and the promotion of corporate social responsibility in firms. What is the complementary role of states and different kinds of capitalist systems ([neo]liberalist, authoritarianist, [neo]-mercantilist) in this specific topic? Trade relations between the EU and Japan concretized through the Economic Partnership Agreement of 2019 is also a focus of interest.


Herman Voogsgeerd

Prof. mr. dr. Aline Klingenberg

Bedrijven en instellingen zoals de RUG mogen alleen persoonsgegevens verwerken voor een welbepaald, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigd doel. Deze verwerkingsdoelen staan limitatief opgesomd in artikel 6 van de AVG. In de masterclass Duurzaam Datadelen zoomen we in op de grondslag die beschreven staat in sub f van dit artikel: het gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverantwoordelijke. Een commerciëel belang kan ook een gerechtvaardigd belang zijn. Maar hoever gaat dit, en moeten hier ook duurzaamheidsaspecten meegewogen worden? We weten dat datacenters veel elektriciteit verbruiken. En zo ja, welke duurzaamheidsaspecten? Kijken we alleen naar klimaat of ook breder, bijvoorbeeld naar de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties? Deze vraag geldt evengoed voor de RUG, die data gebruikt op basis van art. 6 sub e, de publieke taak. Ook deze grond vergt een afweging van belangen; moet de RUG hierbij ook rekening houden met bijvoorbeeld de belangen van de studenten, zodat zij hun potentieel ten volle kunnen ontwikkelen in waardigheid en gelijkheid. Deze vragen hopen we aan de hand van de masterclass samen met jullie te beantwoorden

Materclassleider

Prof. mr. dr. Aline Klingenberg is hoogleraar Onderwijsinnovatie, datadelen en communicatierecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is daarnaast het hoofd van de Vakgroep IT-Recht. Verder is professor Klingenberg rechter plaatsvervanger bij de rechtbank Noord-Nederland. Haar expertise betreft onder andere het gebied van privacy, bescherming van persoonsgegevens, digitale communicatie en openbaarheid van bestuur.

Aline Klingenberg

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan