Dagvoorzitter en sprekers
Lees verder

Harmen Van Der Veen

Harmen van der Veen is journalist en podcastmaker. Na 20 jaar radio-verslaggeving bij verschillende nieuwsorganisaties (TROS, NH radio en BNR) is hij inmiddels zelfstandig podcastmaker. Hij heeft producties gemaakt voor oa de Politie, het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en Nationale Nederlanden. Ook maakt hij de politieke podcast De Binnenkamer. Harmen zoekt verbinding en verdieping en gaat geen enkele vraag uit de weg. Met zijn toegankelijke manier van interviewen en zijn onbevooroordeelde houding dringt hij diep door in de ziel van de geïnterviewde.

Drs. Ing. Johan G. Vollenbroek

Biodiversiteit is het enige echte kapitaal van de mensheid. Het is de basis van goed functionerende ecosystemen waar wij als mensen volledig van afhankelijk zijn. We leven echter alsof dat niet zo is. We zijn zelf onderdeel van die natuur maar gedragen ons daar niet naar. Het is nu natuur óf wij. Dat kan en moet anders. Ook: ‘Zachte stemmen als van de natuur verdienen het ook om te worden gehoord’.

Hoe staat het er nu voor? Niet best. De biodiversiteit in Europa gaat drastisch achteruit. Het voortbestaan van duizenden diersoorten en leefgebieden wordt bedreigd. Als belangrijkste oorzaken noemt EMA de niet-duurzame land- en bosbouw, stedelijke wildgroei en vervuiling. Daarnaast houden de lidstaten zich niet goed aan de natuurrichtlijnen van de EU (Habitat- en Vogelrichtlijn) en andere milieuwetten.

Ik zal ingaan op stand van zaken mbt stikstofprocedures en dit toespitsen op
maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven mbt stikstof, maar ook nog over PFAS

Willem Bovenschen

Willem Bovenschen studeerde rechten (civiel en fiscaal) aan de Universiteit leiden en de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens een post-doctoraal gedaan in Connecticut, VS (UCONN Law).
Daarnaast heeft hij een kleine vier jaar gewerkt als fiscalist bij PwC. Sinds 2001 werkzaam bij DNB als jurist. Hij hield zich bezig met advisering op terrein van Europees recht, governance en de monetaire unie. Ook adviseert hij de President van de DNB voor wat betreft de juridische aspecten van het monetair beleid. Ten slotte is hij lid van het Legal Committee van de ECB en publiceert hij regelmatig over Europees recht, governance, klimaat en accountability (van Ars Aequi tot Common Market Law Review).

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan