Panel
Lees verder

Roy Meijer

Roy Meijer (29 jaar) is sinds 2020 voorzitter van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK). NAJK is de belangenvereniging voor jonge boeren en tuinders in Nederland tussen de 16 en 35 jaar en, met ongeveer 8000 leden, de op één na grootste land- en tuinbouworganisatie van Nederland. Daarnaast heeft Roy samen met zijn ouders een melkveebedrijf in het Drentse dorp Witteveen. Ze hebben 250 koeien en een kleine 150 hectare grond. Het bedrijf is al drie generaties in de familie. Daarnaast is het bedrijf ook een gecertificeerd als educatiebedrijf voor schoolklassen en ontvangen ze regelmatig schoolklassen om hen kennis bij de brengen over de boerderij. Roy heeft geschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit van Groningen, met als specialisatie de agrarische geschiedenis in de naoorlogse periode. Verder is hij actief geweest in de jongerenorganisatie van het CDA, is hij voorzitter geweest van het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (Drentse afdeling van NAJK) en is hij actief geweest in de studie- en studentenverenigingen in Groningen. Hij is tijdens zijn studie een agrarisch adviesbureau begonnen die hij inmiddels heeft ingeruild voor de boerenleven en zijn bestuurlijke activiteiten. Naast melkveehouder en voorzitter NAJK, is Roy ook nog ledenraadslid bij de veeverbeteringscoöperatie CRV.

NAJK is een organisatie die zowel op regionaal, provinciaal, landelijk als Europees niveau actief is. De organisatie praat met zowel gedeputeerden, als ministers, als EU commissarissen. Als voorzitter is Roy betrokken bij thema’s als: stikstof, mestbeleid, verdienmodel en de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw. Hierover zit hij regelmatig met zowel de top van ministeries als ministers van het kabinet om tafel. Ook is er veel contact tussen de jonge boeren en tuinders en het agrobedrijfsleven.

Anouk Talitsch

Anouk Talitsch is advocaat en mediator in Den Haag. Zij is alumna van de RuG, afgestudeerd in 1993 in de toen bestaande studierichtingen Privaatrecht en Sociaal-Economische Recht. Scriptie geschreven onder leiding van Prof. Mr. A.M. Luttmer-Kat, over concurrentiebedingen. Na haar studie is zij de algemene advocatenpraktijk in Dordrecht ingegaan, daarna heeft zij bij PwC in de M&A praktijk gewerkt. Terug in de advocatuur heeft Anouk zich eerst intensief bezig gehouden met de ontwikkeling van de zorgplicht-jurisprudentie in het kader van aandelenlease-constructies, waarna zij weer in haar eigen vakgebied landde: het arbeidsrecht. Anouk is specialist in het begeleiden van reorganisaties: bijvoorbeeld de reorganisatie van de doorstartende zorgondernemingen na het Meavita-faillissement (HWW Zorg en Thuiszorg Groningen) en van Het Residentie Orkest. Naast het werk als arbeidsrechtadvocaat is Anouk commissaris bij een aantal bedrijven. Zij geeft les aan beginnende commissarissen in de Leergang Board Potentials van NR Governance.

Janneke Hermes

Janneke Hermes studeerde Econometrie en Business Strategy aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2002 begon ze haar loopbaan bij Gasunie, in verschillende functies bij Financiën en Treasury. In 2007 stapte ze over naar de afdeling Regulatory & Public Affairs. Daarna volgden diverse managementfuncties op het gebied van sales, strategie en arbeidsverhoudingen en -voorwaarden. In 2016 volgde een nieuwe carrièrestap met haar aanstelling als manager Corporate Finance & Riskmanagement. Een functie die ze bekleedde tot haar benoeming in de raad van bestuur.

Vanaf 1 oktober 2019 is Janneke Hermes CFO bij Gasunie. Binnen de raad van bestuur is zij verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging en legt verantwoording hierover af aan de Audit Commissie en de raad van commissarissen. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor Finance & Control, Treasury, Risk Management, Inkoop, ICT en Juridische Zaken.

Dirk Bruins

Dirk Bruins is melkveehouder in Dwingeloo en voorzitter van LTO Noord en tevens vice voorzitter van LTO Nederland. LTO Noord is een vereniging die de belangen behartigt voor alle boeren en tuinders in de 9 provincies boven de grote rivieren. Meer dan 20.000 boeren en tuinders zijn lid bij LTO Noord. LTO Noord vormt samen met ZLTO (Brabant en Zeeland) en LLTB (Limburg) LTO Nederland.

Sinds 2019 is Dirk Bruins voorzitter bij LTO Noord. Als voorzitter zet hij zich in voor een toekomstbestendige land- en tuinbouw in Nederland. Hiervoor is hij dagelijks in gesprek met overheden, ketelpartijen, maatschappelijke partners en boeren en tuinders zelf. Dirk Bruins is geregeld in media te zien waarin hij als vertegenwoordiger van boeren en tuinders aan de ene kant opkomt voor de belangen van de sector en aan de andere kant altijd verbinding probeert te blijven zoeken met andere partijen. De strategisch visie van LTO Noord is daarbij het fundament. In de strategisch visie staat dat LTO Noord:- een leidende rol speelt in de belangenbehartiging van boeren en tuinders: een eigen heeft plek op het speelveld van belangenbehartiging- meer is dan een vereniging voor boerenbelangen, faciliteert voor een bestendig verdienmodel, de trots van de sector voedt en een gidsrol heeft.

Dirk Bruins is 47, getrouwd en heeft 2 kinderen
Op het melkveebedrijf worden 150 koeien gemolken en 92 hectare grond bewerkt.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan