Workshops

Kantoren

Lees verder

14.15 uur – 15.15 uur: Workshopronde I
15.30 uur – 16.30 uur: Workshopronde II

 

Taylor Wessing verzorgt een workshop over opsporing, IT en privacy.
Van der Feltz advocaten verzorgt een workshop over bestuursrechtelijke terrorismebestrijding.
Taylor Wessing

Het kantoor
Taylor Wessing is een full-service internationaal advocatenkantoor met 1800 advocaten, verdeeld over 33 vestigingen in 20 landen. In Nederland is Taylor Wessing gevestigd in Amsterdam en Eindhoven. Taylor Wessing heeft een sterke focus op technologie en IT in de breedste zin van het woord en kan verschillende grote technologiebedrijven tot haar cliënten rekenen.

Workshop – Opsporing, IT en Privacy
Parijs, Brussel, Nice: opsporingsinstanties hebben op grond van wet- en regelgeving verregaande bevoegdheden om terrorisme te bestrijden, zoals de mogelijkheid om internet- en betalingsverkeer te monitoren en communicatiestromen in kaart te brengen. Civiele organisaties, al dan niet in anonimiteit opererend zoals hackerscollectief Anonymous, hebben deze bevoegdheden vanzelfsprekend niet.

In deze workshop gaat mr. Frederick Leentfaar van Taylor Wessing nader in op de civielrechtelijke aspecten van online opsporing en handhaving door civiele organisaties en particuliere opsporingsinstanties. Aan bod komen onder meer de juridische consequenties van (al dan niet geoorloofde) hacking en spionage, openbaarmaking van gevoelige informatie en de gevolgen die dit heeft voor onder meer verantwoordelijken en betrokkenen in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Deelnemers aan de workshop gaan vervolgens aan de hand van onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens met elkaar in debat over de risico’s en wenselijkheid van opsporing door civiele organisaties. De winnaars van de debatronde worden uitgenodigd voor een kennismakingslunch met het IT- en privacyteam van Taylor Wessing in Amsterdam.

Mr. Frederick Leentfaar
Frederick Leentfaar is in 2008 afgestudeerd in informaticarecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt inmiddels acht jaar als advocaat gespecialiseerd in IT-recht en privacy. In 2013 heeft Frederick de postacademische specialisatieopleiding informaticarecht aan de Grotius Academie te Nijmegen met goed gevolg doorlopen. Frederick adviseert zowel nationaal als internationaal op alle aspecten van het IT- en privacyrecht.

_dsc2336-edit
Frederick Leentfaar

Van der Feltz advocaten

Het Kantoor
Van der Feltz advocaten is een jong Haags niche kantoor gespecialiseerd in het bestuurs- en omgevingsrecht, het vastgoedrecht en civiele cassaties. Onze advocaten treden op voor overheden, bedrijven en NGO’s. Wij hebben een gecombineerde advies- en procespraktijk. Daarnaast bieden wij onderwijs aan advocaten en op universiteiten. Onze advocaten publiceren regelmatig in juridische vaktijdschriften. Als student kun je bij ons stage lopen voor een periode van twee maanden.

Workshop – Bestuursrechtelijke terrorismebestrijding
Sinds 9/11 en de moord op Theo van Gogh is het aantal bestuursrechtelijke bevoegdheden tot handhaving van de openbare orde en veiligheid aanzienlijk toegenomen. Bestuursrechtelijke handhaving vormt veelal een aantrekkelijk, goedkoper en sneller alternatief dan strafrechtelijk ingrijpen, ook gelet op de mogelijkheid om preventief in een vroeg stadium te kunnen ingrijpen. Tijdens de workshop zullen wij ingaan op het huidige en het toekomstige bestuursrechtelijke instrumentarium voor het bevoegd gezag. Aan bod komen: (1) het bestaande bevoegdhedenarsenaal van de burgemeester op grond van de Gemeentewet; (2) het wetsvoorstel “Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding” en (3) enkele praktijkvoorbeelden. Bij deze onderwerpen komt steeds de vraag terug of de publieke veiligheid de inbreuk op individuele grondrechten waard is. Wij zullen afsluiten met een stelling waarop door de deelnemers aan onze workshop kan worden gereageerd.

Sprekers
De workshop zal worden gegeven door Margot de Buck en Myrthe Nielen. Margot de Buck is gespecialiseerd in het bestuurs(proces)recht en het omgevingsrecht. Margot begon haar carrière in 1992 bij de Raad van State en werkte daarna bij verschillende advocatenkantoren in Nederland en op Curaçao. Myrthe Nielen specialiseert zich in het bestuurs(proces)recht en het recht rond kabels en leidingen. Zij studeerde in 2013 af aan de Universiteit Utrecht (Europees recht) en begon haar carrière bij Van der Feltz advocaten.

myrthe-nielen-1 margot-de-buck
Links: Myrthe Nielen; Rechts: Margot de Buck

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan