Sprekers

Angst of realiteit? Tijdens het plenair gedeelte komen verschillende professionals op het gebied van terrorisme aan het woord.

Lees verder

09:45 uur – 13:05 uur

 

Dhr. M. Klopper
Prof. F.T. Oldenhuis
Mr. G. Veenstra
Mw. N. Bogers
Mr. T.H.J. Joustra
Dagvoorzitter

Dhr. M. Klopper

Menno vervult op 15 december 2016 de rol van dagvoorzitter op het Groninger Juristen Congres. In zijn studententijd in Groningen was Menno Klopper actief als bestuurslid bij meerdere verenigingen, waaronder het Algemeen bestuur van de ACLO. Na zijn master Sociologie in Groningen werkte hij vijf jaar voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In die periode behaalde hij tevens zijn master Bestuurskunde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Sinds 2013 werkt Menno Klopper als organisatieadviseur bij het adviesbureau Van Aetsveld. De rode draad door zijn loopbaan zijn complexe samenwerkingsvraagstukken binnen het veiligheidsdomein. Daarnaast werkt hij als hoofddocent voor het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid en verzorgt hij onder andere de cursus ‘Bestuurlijke aanpak van Radicalisering en Terrorisme’. Op 31 januari 2017 is Menno Klopper tevens dagvoorzitter op het Congres Radicalisering en Terrorisme in Den Haag.

menno-klopper

Spreker

Prof. mr. dr. F.T. Oldenhuis
Fokko Tiemen Oldenhuis (1950)

In 1973 behaalde Fokko Oldenhuis zijn doctoraalexamen Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde bij prof. mr. C.J.H. Brunner in 1985 op het onderwerp Aansprakelijkheid voor onrechtmatige daden  van anderen. Tot aan zijn pensionering in 2016 was hij verbonden aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht, de laatste periode  als universitair hoofddocent vermogensrecht.

Fokko Oldenhuis is thans honorair hoogleraar Religie en recht aan de RUG.  Hij is  raadsheerplaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Hij is hoofddocent van de  LSA-opleiding (Letselschade Advocaten) en geeft met regelmaat  PAO onderwijs  op het gebied van de letselschade. Hij verzorgt  voorts  – bij voorkeur voor seculier publiek – lezingen op het gebied van religie en recht.

Fokko Oldenhuis behandelt in zijn lezing een aantal basisbegrippen, zoals tolerantie, vrijheid van godsdienst en vrijheid van meningsuiting. In het bijzonder gaat hij in op de begrenzing van die begrippen. Hij zal verder ingaan op de vraag in hoeverre binnen het publieke domein  ruimte is voor extreme geloofsuitingen. Zijn thema is: dempen van religieuze opvattingen, zonder dat het hoeft te verdampen.

Fokko Oldenhuis is columnist van de straatkrant De Riepe. In 2016 sneed hij de problematiek die op het congres aan de orde komt in z’n columns aan. Zie onder andere Pasfoto zonder vergiet; de rechter heeft het laatste woord
en Homo’s wegzenden’ en ‘geen handen schudden’ geeft onnodig strijd

oldenhuis_small

Spreker

Mr. G. Veenstra

Na de afronding van zijn studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Gerard Veenstra eerst gewerkt als bedrijfsjurist bij het Regionaal Ziekenfonds Groningen. In 1984 is hij begonnen aan zijn opleiding rechterlijk ambtenaar bij het Ministerie van Justitie, daarna is hij in 1989 gestart als rechter bij de rechtbank Groningen.

Na zijn functie als Officier van Justitie bij het parket Leeuwarden en hoofdofficier van Justitie van de politieregio Flevoland, is hij in 2013 aan de slag gegaan als senior A Officier van Justitie Parket Noord-Nederland.

Gerard Veenstra gaat tijdens zijn lezing in op de rol van het Openbaar Ministerie bij de bestrijding van radicalisering, terreur en terrorismegevolgbestrijding.

foto-veenstra

Spreker

Mw. N. Bogers

Nadat Nicole Bogers een vierjarige opleiding tot politieofficier heeft afgerond, is haar carrière gestart bij de Amsterdamse Politie in 1996. Hier is ze begonnen met haar vijfjarige Management Develop-traject in de Bijlmer, bij de recherche is haar belangstelling voor opsporing ontstaan. Daarna heeft ze binnen het Amsterdamse politiekorps verschillende functies bekleed, onder andere de functie van projectleider bij het bureau Financieel Economische Recherche van de Centrale Recherche en de functie van wijkteamchef Lijnbaansgracht en Districtschef.

Als jongste directeur binnen het korps is Nicole Bogers bij de vorming van de Nationale Politie aan de slag gegaan als Hoofd Operatien in de eenheid Den Haag. Als directeur was zij onder andere verantwoordelijk voor Informatie- en Opsporingsorganisatie en het wel bekende Context-onderzoek.

Sinds 1 november 2015 bekleed Nicole Bogers de functie van landelijk programmadirecteur Contra- Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (CTER). Tijdens haar lezing vertelt Nicole Bogers aan de hand van actuele onderwerpen meer over hoe de Nationale Politie samenwerkt in de strijd tegen terrorisme en voor welke dilemma’s zij komt te staan.

nb1

Spreker
Mr. T.H.J. Joustra

Na zijn studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit van Groningen heeft Tjibbe Joustra onder andere als secretaris-generaal bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gewerkt.

Tjibbe Joustra heeft van 27 april 2004 tot 1 januari 2009 de functie van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb) bekleed. Tegenwoordig kennen wij deze functie als Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). De NCTV en zijn medewerkers vallen onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie.

In Nederland zijn verschillende instanties betrokken bij de bestrijding van terrorisme, het is de taak van de NCTV dat deze instanties op een effectieve manier informatie met elkaar uitwisselen en samenwerken. Maar onder andere  het verhogen van cyber security en het identificeren en duiden van dreigingen en risico’s behoren ook tot het takenpakket van de NCTV.

Tijdens zijn lezing zal Tjibbe Joustra ingaan op tien jaar terrorismebeleid. Hij gaat in op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, ook gaat hij in op de rol die is weggelegd voor de NCTV en hoe dit in de praktijk werkt.

foto-tjibbe-joustra-1

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan