Parkeerplaats te koop?

De rich en famous van Groningen parkeren overal en nergens. Mogen zij dit doen?

Lees verder

Het is een bekend beeld in de binnenstad van Groningen. Hier staat een witte Mercedes op de stoep geparkeerd, daar een zwarte BMW. De een met een jaarontheffing onder de voorruit, de ander met een invalideparkeerkaart. In de vele keren dat ik langs deze auto’s ben gelopen, heb ik nog nooit een boete onder de ruitenwisser zien zitten. Hoe kan dit?

De gemeente Groningen kan een jaarontheffing zonder tijdsduurbeperking verlenen.1 Met deze ontheffing kan het mogelijk gemaakt worden om te rijden en te parkeren in de binnenstad van Groningen. Daar, waar het normaal niet mag. De exacte inhoud van de ontheffing wordt per geval bepaald. Er zijn drie soorten ontheffingen. Incidentele ontheffingen, ontheffingen die tussen bepaalde tijden geldig zijn en een ontheffing die de gehele dag geldig is.2 Deze laatste soort kan verleend worden aan bewoners en bedrijven die een parkeergelegenheid op eigen terrein binnen het autovrije gebied van Groningen hebben, hulpdiensten en een aantal andere beperkte groepen.3

Indien de ontheffing eenmaal verkregen is, betekent dit niet automatisch dat de bezitter hiervan zich in een walhalla kan wanen. Van de ontheffing mag enkel gebruik gemaakt worden indien dit strikt noodzakelijk is ten behoeve van de activiteit waarvoor de ontheffing verleend is.4 Waar ik verwachtte op vreemde situaties te stuiten in het parkeerbeleid van de gemeente Groningen, lijkt mij dit tamelijk logisch. Een aannemer met een ontheffing kan parkeren voor het huis waar hij aan het verbouwen is. Maar die dikke witte Mercedes bij de UB, is dit volstrekt noodzakelijk? Misbruik van de ontheffing kan tot gevolg hebben dat de ontheffing wordt ingetrokken en de parkeerwachter een boete uitschrijft.5

De blauwe invalidekaart dient een heel ander doel dan de ontheffing. De invalideparkeerkaart heeft als doel het gehandicapten mogelijk te maken deel te nemen aan het dagelijks leven. Gehandicapten zijn vaak afhankelijk van de auto. De fiets het openbaar vervoer of de benewagen gebruiken is vaak niet mogelijk. Door het verlenen van gehandicaptenparkeerkaart aan gehandicapten wil de gemeente Groningen fysieke barrières wegnemen en daarmee gehandicapten een zo gelijk mogelijke kans geven in de maatschappij.6

De criteria voor het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart zijn Europees geregeld. De parkeerkaart is dan ook in heel Europa geldig. Er zijn twee verschillende soorten kaarten die voor dit verhaal van belang zijn: de bestuurderskaart en de passagierskaart. De bestuurderskaart voor degene die zelf auto rijdt, de passagierskaart voor degene die vervoerd wordt.  Om voor een van deze kaarten in aanmerking te komen zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden.7 De aanvrager van de kaart moet in de gemeente Groningen wonen. De aanvrager moet ten gevolge van een aandoening of een gebrek van langdurige aard niet in staat zijn om meer dan 100 meter te voet af te leggen, dan wel permanent rolstoel gebonden zijn, dan wel ten gevolge van een ander gebrek een ernstige loopbeperking hebben. Daarnaast geldt voor de bestuurderskaart dat de aanvrager in het bezit van een geldig rijbewijs moet zijn. Een gehandicaptenparkeerkaart is gedurende vijf jaar geldig, tenzij er aanwijzingen zijn dat de medische situatie van de aanvrager binnen vijf jaar zal verbeteren.

Voor bezitters van de gehandicaptenparkeerkaart gelden een aantal voordelen die normale weggebruikers niet hebben. Zo zijn bezitters van een gehandicaptenparkeerkaart vrijgesteld van het betalen van parkeergeld en kunnen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen. In parkeerschijfzones mogen bezitters van de gehandicaptenparkeerkaart voor onbeperkte tijd parkeren. Tot slot mogen de bezitters voor maximaal 3 uur en met gebruik van een parkeerschijf parkeren op plaatsen waar een algeheel parkeerverbod geldt. Belangrijk hierbij is dat de gehandicaptenparkeerkaart enkel een parkeerontheffing is. Het is geen ontheffing om in voetgangerszones te mogen rijden of op de stoep te parkeren.8

De invalideparkeerkaart is een prachtig en eerlijk middel, maar helaas werkt de Europese wetgeving misbruik in de hand

De invalideparkeerkaart is een prachtig en eerlijk middel. Helaas werkt de Europese wetgeving misbruik in de hand. Zo is het onmogelijk om misbruik van de invalideparkeerkaart te beboeten. Er is namelijk geen koppeling tussen de Regeling invalideparkeerkaart en de Wegenverkeerswet gemaakt. De enige sanctie mogelijk is het intrekken van de invalideparkeerkaart.9 Een groter probleem is het volgende: de invalideparkeerkaart is persoonsgebonden. Dit houdt in dat de invalideparkeerkaart niet aan een voertuig gebonden is. De parkeerkaart mag enkel gebruikt worden voor vervoer dat rechtstreeks verband houdt met de gehandicapte zelf. Aangezien de pasfoto op de achterzijde van de gehandicaptenparkeerkaart zit is controle hierop zeer lastig. Het gebruik van de parkeerkaart is bijna onmogelijk te handhaven, hetgeen misbruik in de hand werkt.

Conclusie

De grote witte Mercedes voorzien van parkeerontheffing mag door de binnenstad rijden en op de stoep parkeren. Dit mag echter enkel voor zover dit voor de uitoefening van het bedrijf noodzakelijk is en moet tot een minimum beperkt worden. Dit op straffe van inname van de ontheffing. De BMW voorzien van een gehandicaptenparkeerkaart moet helemaal uitkijken. Deze is alleen bedoeld voor de gehandicapte zelf of voor vervoer van de gehandicapte. Parkeren op de stoep is ondanks deze kaart nog steeds niet toegestaan. Misbruik van de invalideparkeerkaart is lastig te controleren en lijdt enkel tot intrekking. De grenzen van de invalideparkeerkaart zijn echter duidelijk: op de stoep parkeren is ook met deze kaart verboden. Voortaan als ik langs deze auto’s loop weet ik dat een parkeerplek in Groningen niet zomaar te koop is. De grenzen aan de ontheffing en de invalideparkeerkaart zijn duidelijk. Wellicht dat een oplettende parkeerwachter dit stuk zal lezen en dat de volgende keer als ik naar de UB loop er een boete onder de ruitenwisser zal zitten.

jan willem cirkel

Jan Willem Volkers

Wij zoeken ook talenten met een vechtersmentaliteit.

 

Talenten met karakters die wij nog niet kennen. Talenten die de diversiteit vergroten en verbindingen kunnen leggen. Om zo sterker te kunnen adviseren in complexe zaken; want daar geloven wij in. Dat noemen wij de verbindende kracht. Ga naar www.werkenbijvandoorne.nl om te zien of jouw unieke kracht bij ons past.

58000020 Van Doorne Advertenties.indd

Voetnoten

1. Artikel 3 beleidsregel Groningen autovrij gebied
2. Artikel 4 beleidsregel Groningen autovrij gebied
3. Artikel 4 lid 3 beleidsregel Groningen autovrij gebied

4. Artikel 6 beleidsregel Groningen autovrij gebied
5. Artikel 7 beleidsregel Groningen autovrij gebied
6. Inleiding beleidsregel Groningen gehandicaptenparkeren

7. Artikel 2.2.1. Beleidsregel Groningen Gehandicaptenparkeren 2012-2016
8. Artikel 2.3.1 en 2.3.2 Beleidsregel Groningen Gehandicaptenparkeren 2012-2016
9. Artikel 2.3.3 Beleidsregel Groningen Gehandicaptenparkeren 2012-2016

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan