Kantoorbezoek

De Haan Advocaten & Notarissen, Dommerholt Advocaten, DLA Piper, Trip Advocaten & Notarissen

Lees verder

Donderdag 10 maart brachten we een bezoek aan De Haan Advocaten & Notarisen. Op donderdag 17 maart bezochten we Dommerholt Advocaten, op vrijdag 15 april bezochten we DLA Piper en woensdag 20 april brachten we een bezoek aan Trip Advocaten & Notarissen
De Haan Advocaten & Notarissen

Op een koude donderdagochtend  kwamen de verkleumde deelnemers van de LEX 2016 aan op de parkeerplaats van De Haan Advocaten & Notarissen in Groningen. Aan de ene kant blij dat we in ons vertrouwde Groningen mochten ‘blijven’ en aan de andere kant klagend over de temperatuur en de aankomende tentamens. Na binnenkomst kregen we een kleine presentatie van een aantal advocaten van De Haan over het kantoor, waarbij velen van ons verbaasd waren dat er niet louter Groninger advocaten werkzaam bleken te zijn. Na het mini college was het tijd om de handen uit de mouwen te steken en aan de slag te gaan.

De advocaten hadden een goed gevuld ochtendprogramma bedacht dat bestond uit het oefenen van gesprekken met cliënten. Na opgedeeld te zijn in groepen deden de advocaten zich voor als ‘cliënten’ genaamd Michael en Debora en legden ons het vuur aan de schenen. In de voorgelegde casus was de ‘nette’ Debora met haar broek op de enkels in een steegje gefotografeerd door Google Streetview. Het stel wilde ons inhuren voor het vorderen van een aanzienlijke schadevergoeding en wij zouden de intakegesprekken verzorgen.

De eerste ronde bestond uit een eindeloos relaas van onze, zwaar van hun recht overtuigde, ‘cliënten’ over een kansloze zaak. Toen bleek dat de vordering werd afgewezen volgde een tweede ronde waarbij het oefenen van slecht nieuws gesprekken centraal stond.

Als ultimum remedium werd beloofd in hoger beroep te gaan en dit leidde tot het derde gesprek. In dit afsluitende gesprek was het aan ons om mede te delen dat het hoger beroep te laat was ingediend. Tot onze verbazing waren de ‘cliënten’ dan ook niet boos, maar wel enorm teleurgesteld; zij hadden immers al een prachtige nieuwe caravan gekocht van geld dat ze verwachtten. Vol medelijden moesten we dan ook meedelen dat dit wellicht niet de beste keuze was die het stel ooit gemaakt heeft.

Na deze workshop mochten we gelukkig ons schuldgevoel weg eten met de heerlijke lunch die De Haan voor ons had klaargezet. Met volle buikjes en frisse moed hebben we ons vervolgens weer richting de UB begeven voor de aanstaande tentamenweken.

De Haan logo groter

Foto: Bert Barelds
Dommerholt Advocaten

Op donderdag 17 maart 2016 werden we warm onthaald op het station van Zwolle. We werden namelijk opgehaald met de spelersbus van PEC Zwolle en reden vervolgens naar het kantoor van Dommerholt advocaten. Waarna we in de ontvangstruimte konden genieten van een kopje koffie of thee. Daarna begon managing partner, Marnix van Daal, met de introductie. Hij vertelde over zijn jaren in Groningen, hoe ook hij zijn studie rechtsgeleerdheid aan de RUG heeft gedaan en tevens dat hij actief lid was bij de JFV. Hier heeft hij onder andere in de almanakcommissie gezeten, waarna hij de volgende stap nam en bestuurslid, commissaris interne betrekkingen werd. Hier heeft hij onder andere samen met de andere bestuursleden de InCasu opgericht.

Vervolgens stelde hij de andere werknemers voor, welke ook voor een groot gedeelte in Groningen hadden gestudeerd. Zij vertelde ons het een en ander over het kantoor zelf, namelijk dat zij enige tijd geleden zijn verhuist naar de huidige locatie, met uitzicht op de Peperbus van Zwolle. Dommerholt Advocaten is het full-service advocatenkantoor van Noordoost-Nederland dat zich richt op ondernemers, ondernemingen en zorg- en welzijnsinstellingen. Met meer dan 45 advocaten heeft Dommerholt alle juridische specialismen in huis om de ondernemer of bestuurder zo goed mogelijk bij te staan. Dankzij het complete dienstenpakket zijn zij voor zowel zakelijke als privékwesties de laagdrempelige geschikt. Ook gaven zij aan dat het een gezellig kantoor is met een minder hiërarchisch karakter. Dommerholt Advocaten heeft vestigingen in Apeldoorn, Zwolle, Assen, Heerenveen en zelfs in de mooie stad Groningen.

Na de introductie van het kantoor begon het inhoudelijke gedeelte. We kregen een inhoudelijke casus. Deze casus werd opgedeeld in twee rechtsgebieden, zo diende de ene helft van de groep de casus strafrechtelijk te beslechten en de andere groep civielrechtelijk. Beide groepen kregen enige tijd om de zaak voor te bereiden, waarbij alle nodige hulpmiddelen werden verschaft.

dommerholt-logo

Aan het eind van de voorbereiding kregen beide groepen de kans om te laten zien hoe zij de casus hadden beslecht en werden enkele dappere studenten in een toga gehesen. De rechters werden door het kantoor zelf verzorgd. Na het behandelen van de beide rechtsgebieden kregen beide groepen commentaar.

Al met al een mooie dag welke niet beter kon worden afgesloten dan met een gezellige borrel, waarbij onder het genot van een bitterbal en een biertje met de partners en werknemers van het kantoor over de mooie dingen in het leven werd gepraat.

DLA Piper

Op vrijdag 15 april vond het kantoorbezoek aan DLA Piper in Amsterdam plaats in het kader van de Legal Experience 2016. Een leuke bijkomstigheid was dat het die vrijdag bij DLA Piper smart casual Friday was waardoor de mannen hun pakken thuis mochten laten en de vrouwen niet in hun netste rokjes en schoenen richting Amsterdam hoefden.

Eenmaal aangekomen bij DLA stond er koffie, thee en water klaar voor de dorstige reizigers. Daarnaast kreeg iedere deelnemer een echte Dopper en een bakje met pepermuntjes voorafgaand aan de presentatie.

De middag ving aan met een onthaal en presentatie door Joris Willems, partner Intellectual Property and Technology bij DLA Piper. Al verhalende schetste hij een uitgebreid beeld van wat voor kantoor DLA Piper nu eigenlijk is. DLA is een fullservice business lawfirm en daarmee wereldwijd een van de grootste in zijn soort. Dhr. Willems schetste zijn carrière bij DLA, die direct na zijn studie aanving. Op kritische vragen uit het publiek kwam goed repliek, onder andere over de cultuur bij DLA. Gezegd kan worden dat deze competitief en truly global is en niet onbelangrijk: about people.

Na dit warme welkom vervolgde de middag met een presentatie van twee advocaten van de sectie IPT. We werden getrakteerd op een interessante speelfilm ontwikkeld door DLA waarmee zij cliënten attent maken op privacy en IT risico’s waaromtrent cliënten wellicht onbewust onbekwaam zijn. Een fascinerende inkijk en ergens ook wel een beetje eng om de betrekkelijke eenvoud te aanschouwen waarmee een technische onderlegde kwaadwillende zijn misstappen kan begaan.

Na een korte rondleiding door de kantoortuinen werd de dag afgesloten met een goed verzorgde borrel in de kantoorbar. Niet alleen was de borrel erg luxe met werkelijke elke zoetigheid en zoutigheid denkbaar, ook was er een competitief wielrenspel ingericht en was er zowaar een dakterras. Vanzelfsprekend werd hier dankbaar en veelvuldig gebruik van gemaakt en met de tap open, werd het nog lang onrustig aan de Zuidas.

dla

Trip Advocaten & Notarissen

Na aankomst bij het kantoor van Trip Advocaten & Notarissen, hebben Femke Westra en Jarl Koning ons door middel van een presentatie door de volgende onderwerpen geleid: de Wet bescherming persoonsgegevens, privacy op de werkvloer en als laatste the right to be forgotten.

We hebben als eerste gekeken naar de definitie van persoonsgegevens zoals te vinden is in art. 1 Wbp. Het tweede onderwerp wat we besproken hebben was privacy op de werkvloer. Het gaat altijd om de afweging tussen het recht op privacy en het recht op informatie. Als eerste hoe zit het met de pre-employment screening? Hier is een wettelijke rechtvaardigingsgrond voor nodig. Gegevensverwerking van persoonsgegevens moet worden gemeld, zelfs het internetonderzoek voor de sollicitatie valt hier onder. Mag je je werknemer bespieden met een camera omdat je vermoed dat hij uit de kassa heeft gestolen? Uit de rechtspraak blijkt dat dit mag wanneer er een concreet vermoeden bestaat en de werkgever en anders niet achter kon komen. Het moet verder ook geen onredelijk middel zijn wat zorgt voor ontoelaatbare inbreuk op de privacy. Registratie mag daarom alleen onder werktijd.

Als laatste hebben we het right to be forgotten behandeld. Dit hebben we gedaan aan de hand van het Google/Spain arrest. Hieruit blijkt dat Google persoonsgegevens verwerkt en daarom ook de verantwoordelijke is. De redenatie hiervoor werd kort en bondig uitgewerkt.

Hierna hebben we een kleine quiz gespeeld over de besproken onderwerpen die werd gewonnen door Jonas. De dag werd afgesloten met een gezellige borrel waarbij het mooie uitzicht over Groningen niet mocht ontbreken.

Trip groot blauw op wit

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan