Verdient een 18-jarige meer?

Het wetsvoorstel tot gedeeltelijke afschaffing van het minimumjeugdloon.

Lees verder

Maandagavond 7 maart 2016 verschenen opmerkelijke teksten op de gevel van het ministerie van Sociale Zaken. De jongerenvakbond Young & United is in afwachting van een voorstel van minister Asscher om het minimumjeugdloon voor iedereen van 18 jaar of ouder te verhogen. In juni vorige jaar heeft de minister beloofd met een voorstel te zullen komen, maar nu hierop nog geen reactie is gekomen verschenen de teksten ‘f*ck jeugdloon’ en ‘#duurtlang’ op de gevel van het ministerie.1 Hoe zit het allemaal met de wet minimumjeugdloon en wat zijn de gevolgen van een eventuele wetswijziging?
Uit de kleren

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Ahold in maart vorig jaar liet een 19-jarige vakkenvuller de bestuursvoorzitter van Ahold, Dick Boer, op een opvallende manier weten van mening te zijn dat hij recht heeft op een hoger uurloon.2 Hij trok zijn kleding half uit als symbool voor het gevoel financieel uitgekleed te zijn. Dit was een manier van de jongerenvakbond om aandacht te vragen voor het minimumjeugdloon. Een belangrijk argument van Young & United is dat een 18-jarige minder dan de helft verdient van iemand van 23 jaar, maar dat hij wel overal de volle prijs voor moet betalen. Een 18-jarige wordt op veel vlakken volwassen behandeld, zo mag hij autorijden, stemmen, zich verkiesbaar stellen en moet hij zorgpremie betalen. Volgens de jongerenvakbond is hier sprake van leeftijdsdiscriminiatie. Op donderdag 10 maart 2016 gingen jongeren opnieuw uit de kleren tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het kabinet is er echter nog niet uit wat er met het minimumjeugdloon moet gebeuren. De meerderheid in de Tweede Kamer wil net als veel jongerenorganisaties dat het substantieel omhoog gaat.

Minimumjeugdloon

Het wettelijke minimumjeugdloon is een percentage van het minimumloon onderscheiden per leeftijdscategorie. Het volwassen minimumloon geldt vanaf 23 jaar en bedraag €1524,60 euro per maand. Een 18-jarige heeft recht op 45,5% van dit bedrag, namelijk €693,70 per maand.3

Gevolgen van een eventuele wijziging

Volgens vakbond FNV, waarbij Young & United is aangesloten, zou een gelijk minimumloon voor iedereen vanaf 18 jaar extra banen opleveren. Daarnaast zou het studeren bevorderen: studenten zouden nu soms geen geld hebben om hun studie te betalen. Het Centraal Planbureau (CPB) stelt na onderzoek echter het tegenovergestelde. Het bestaan van een minimumjeugdloon zou te rechtvaardigen zijn doordat de werkgelegenheid onder jongeren relatief beïnvloedbaar is voor het minimumloon.4 Uit dit onderzoek, wat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken is gedaan, komt naar voren dat het verhogen van het minimumjeugdloon 200.000 banen zou kosten. Het CPB stelt dat het wettelijk minimumjeugdloon in Nederland naar internationale maatstaven laag is, maar de jeugdwerkloosheid ook laag is. In de meeste landen verdienen jongeren rond de 75% van het minimumloon. Daarnaast zou het minimumjeugdloon de kansen op de arbeidsmarkt voor onervaren jongeren verbeteren. Bovendien worden jongeren door een lager minimumloon aangemoedigd om een opleiding af te maken, omdat een laag loon scholing aantrekkelijk maakt. De sociale zekerheidsuitgaven zullen bij verhoging van het minimumjeugdloon ook stijgen, omdat de Wajonguitkering hierop gebaseerd is.

De verschillende partijen zijn het dus niet over eens over de mogelijke gevolgen. Waar rekening mee gehouden moet worden is dat bij het verlagen van de leeftijd waarop men recht heeft op het minimumloon het verschil met het jeugdloon erg groot wordt. Een 17-jarige verdient namelijk ‘maar’ 39,5% van het volwassenen minimumjeugdloon. Dat zou betekenen dat bij het bereiken van 18-jarige leeftijd het loon tweeënhalf keer zoveel is, terwijl het minimumjeugdloon zoals het nu is stapsgewijs omhoog gaat tot de leeftijd van 23 jaar. Mogelijk zou ook het minimumjeugdloon van minderjarigen verhoogd moeten worden, om dit verschil te verkleinen.  Dit betekent een aanzienlijke toename in loonkosten voor sommige werkgevers.

Toch zijn er wel bedrijven die voor werknemers vanaf 18 jaar een volwassen minimum jeugdloon hanteren. De Bijenkorf was in oktober 2015 het eerste bedrijf in de detailhandel die het jeugdloon gedeeltelijk afschafte. Het ging hier om een loonsverhoging voor 10% van het personeel. Voor de supermarktbranche was dit geen optie, maar sinds de nieuwe cao is de leeftijd voor volwassenloon verlaagd naar 22 jaar. Dat is volgens de vakbond een stap in de goede richting.

Hoe nu verder?

Ministers Asscher liet weten dat hij de urgentie en druk voelt, maar dat hij een datum om met een voorstel te komen niet kan geven. Daarnaast geeft hij aan niet te kunnen beloven dat hij komt met een voorstel om het minimumjeugdloon ook daadwerkelijk te verhogen. Ook moeten de negatieve gevolgen van verhogen worden voorkomen. Verder gaf hij aan dat mensen die als volwassenen hun werk doen daarvan moeten kunnen leven. Tot die tijd zit er niets anders op dan wachten op een wetsvoorstel van Asscher of eventueel een initiatiefwet van de Tweede Kamer, wat mogelijk is omdat een meerderheid is voor het verhogen van het minimumjeugdloon.

iris

Iris Nijmeijer

What do you want from your career in law? To work on the most
exciting and high-profile deals? To receive market-leading training
from the brightest talent in the legal sector? To be generously rewarded throughout, your career, including through global opportunities? Whatever your goal, we are committed to maximising the potential of every one of our people.
Join Linklaters to live your ambition.

 www.linklatersgraduates.nl

 

326653-LYA-Advert-2015_16-230x170[+3m]-v1.indd

Voetnoten

1. NOS ‘afschaffen minimumjeugdloon duurt lang’ <www.nos.nl>
2. NOS ‘Asscher worstelt met minimumjeugdloon’ <www.nos.nl>
3. www.rijksoverheid.nl
4. CBP ‘Het wettelijk minimumjeugdloon en de arbeidsmarkt voor jongeren’ <www.cbp.nl>

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan