Interview

Peter de Haan

Voorzitter Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland

Lees verder

Peter de Haan is voorzitter van de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Noord-Nederland. Hij 21 jaar oud en is bezig met zijn master Arbeidsrecht en Privaatrecht. Sinds maart 2015 is hij werkzaam bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel (hierna: KJRW) en sinds december van dat jaar is hij voorzitter. Als voorzitter vertegenwoordigt hij de KJRW naar buiten toe, leidt hij vergaderingen en is hij verantwoordelijke voor een goede gang van zaken binnen de organisatie.

Wat is de Kinder- en Jongerenrechtswinkel?
“De Kinder- en Jongerenrechtswinkel is een stichting die gratis en vrijblijvend juridisch advies geeft aan kinderen en jongeren tot en met 21 jaar. Deze adviezen worden gegeven tijdens onze spreekuren die iedere maandag, woensdag en donderdag van 15:00 tot 17:00 plaatsvinden. Jongeren kunnen contact met ons zoeken via de telefoon, mail en chat. Ook bestaat er voor hen de mogelijkheid om bij ons langs te komen op ons kantoor, dat gevestigd is aan Hoendiep 95 te Groningen.”

Houden jullie je nog met andere dingen bezig, naast de spreekuren?
“Naast de reguliere spreekuren worden er ook spreekuren gegeven in Het Poortje. Hieronder vallen de gesloten jeugdinrichtingen Juvaid, dit is een strafrechtelijke instelling, en Wilster, een civielrechtelijke instelling. Omdat deze jongeren geen contact met ons kunnen leggen, worden deze spreekuren op locatie gegeven. Daarnaast worden er voorlichtingen gegeven op scholen, om jongeren te informeren over het recht en hen te wijzen op het bestaan van de KJRW.”

Wie werken er bij de Kinder- en Jongerenrechtswinkel?
“Onze medewerkers zijn universitaire studenten rechtsgeleerdheid, die in het bezit zijn van hun propedeuse.”

Hoeveel adviezen geven jullie per maand?
“Dat verschilt, in de zomer is het vaak rustiger, maar gemiddeld genomen ongeveer 25 adviezen per maand. Dat komt neer op ongeveer twee per spreekuur.”

Met welke rechtsgebieden houden jullie je bezig?
“In beginsel beperken wij ons niet tot bepaalde rechtsgebieden. We zien wel dat het merendeel van de vragen over het personen- en familierecht gaat. Met name omgangsregelingen komen vaak aan de orde. Zo kunnen kinderen en jongeren met gescheiden ouders het vaak niet goed vinden met de nieuwe vriend of vriendin van een van de ouders en zouden graag bij de andere ouder willen wonen. Ook wordt er met regelmaat een beroep gedaan op de mogelijkheid die wij bieden met betrekking tot de informele rechtsingang. De informele rechtsingang is een mogelijkheid voor het kind om een brief te schrijven aan de rechter. Het kind kan dan bij ons op het pand een brief komen schrijven, zonder dat hier ouders bij betrokken zijn. Er wordt door ons een begeleidende brief toegevoegd, die de rechter informeert over de situatie.”

Hoe zorgen jullie dat er kwalitatief goede adviezen worden gegeven?
“Al onze adviezen zijn meerdere malen aan controle onderhevig. Zo hebben wij een evaluatiesectie die maandelijks alle intakes nakijkt. Deze worden vervolgens naar onze contactadvocaten gestuurd, die bij onze adviezen opmerkingen plaatsen. Dit alles wordt vervolgens besproken tijdens onze maandelijkse vergadering. Mocht blijken dat er een verkeerd of onvolledig advies gegeven is, dan wordt er contact gezocht met die persoon aan wie wij dit advies gegeven hebben en wordt er alsnog een juist advies gegeven.”

Als er verkeerde adviezen worden gegeven, waarin zit dan meestal de fout?
“Vaak is het zo dat wij maar beperkte gegevens krijgen aangeleverd. In een mailtje van een kind staat vaak maar beperkte informatie. Er kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat er een voogd is, maar niet welke voogd. Er zou een gezingsvoogd kunnen zijn of een gewone voogd. Hiertussen is een aanmerkelijk verschil. Door het gebrek aan gegevens die worden aangeleverd, kan het soms zijn dat er misverstanden ontstaan, die leiden tot een verkeerd of onvolledig advies.”

Heb je het idee dat jullie echt kinderen helpen hun problemen op te lossen?
“Omdat we jongeren niet in een procedure begeleiden, hebben we vaak na ons advies geen contact meer met hen. In onze adviezen informeren we de kinderen over de juridische mogelijkheden, maar adviseren we hen meestal niet om een concrete keuze te maken tussen de mogelijkheden, omdat we gewoonweg de situatie van het kind vaak niet kennen. We krijgen meestal alleen het verhaal van het kind te horen. Dit is dus maar een kant van het verhaal en met die gedachte in het achterhoofd houdende adviseren of informeren wij dan ook. Om terug te komen op je vraag weten wij niet of wij kinderen helpen hun problemen op te lossen, wij bieden een luisterend oor en informeren de kinderen omtrent hun rechtspositie. Na ons advies of onze informatieverstrekking weten we verder vaak niet wat er gebeurt met het kind.”

logo-kjrw

Wat is de heftigste situatie die je tot nu toe bent tegengekomen?
“Een van de heftige intakes die ik heb gehad betrof een meisje van zestien dat contact met ons zocht via onze chat. Zij was vier dagen door haar vader opgesloten, zonder dat zij te eten of te drinken had gekregen. Zij wilde niet vertellen waarom zij was opgesloten, maar wilde van ons weten wat ze nu kon doen. Omdat dit een zeer heftige zaak is, hebben we een melding gemaakt bij Veilig Thuis, dit is een organisatie waar anoniem melding kan worden gemaakt van situaties waarin bijvoorbeeld huiselijk geweld wordt gebruikt, of wanneer er sprake is van seksueel misbruik. Zij gaan dan op zoek naar meer informatie en stellen een onderzoek in. In heftige zaken is het voor ons gunstig om de situatie uit handen te geven, omdat wij de middelen die een organisatie als Veilig Thuis heeft niet hebben. Uiteindelijk hebben we het meisje geadviseerd om contact op te nemen met de politie en om zelf ook een melding te maken bij Veilig Thuis. Dit is een voorbeeld waarin een kind niet zozeer zit met een juridisch probleem waarover wij kunnen adviseren, maar meer een praktisch probleem. Er wordt door ons doorverwezen en verder horen we er niets meer van. Dit kan frustrerend zijn, zeker als je net begint als medewerker bij ons. Maar uiteindelijk laat je het gemakkelijker los, omdat je weet dat er instellingen zijn als Veilig Thuis, die een situatie als deze beter tot een goed einde kunnen brengen.”

Wat voegt het zijn van medewerker van de KJRW voor jou persoonlijk toe?
“Werken bij de KJRW zorgt ervoor dat je de jongste groep van onze bevolking een stem geeft die ze anders niet hebben. Maar ook zorgt het werk bij de KJRW ervoor dat je harde keuzes leert maken. Soms kun je iemand niet helpen, en hoe frustrerend dat ook voelt, diegene moet je dan afwijzen. Aan het begin kun je bepaalde zaken nog wel eens mee naar huis nemen, maar dat leer je snel af als je doorkrijgt hoe nutteloos dat is. In sommige situaties sta je machteloos, maar persoonlijk maakt mij dit nog meer gedreven en in zekere zin ook ambitieus. Ik wil dan nog meer kennis verzamelen en nog beter mijn best gaan doen om ervoor te zorgen dat ik dat gevoel van machteloosheid in een volgende situatie kan voorkomen.“

foto tom

Tom van Ogtrop

download-dirk

Je kan niet alles zelf weten, dat snappen we bij Dirkzwager. De KennisBoek App is hét antwoord op al je juridische vragen. Met de mogelijkheid om deze af te stemmen op jouw persoonlijke informatiewens. Daarnaast biedt KennisBoek ruimte voor interactie. Zo kun je reageren op artikelen, deelnemen aan groepsdiscussies en content eenvoudig delen via social media. En dat allemaal in een fraaie App, waar je snel en makkelijk doorheen bladert. Interesse in de App?

Kijk snel op www.kennisboek.nl

dirkzwager

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan