Deelauto’s passen in een deelmaatschappij

Abonneren op een auto is deeleconomisch

Lees verder

“Je kent het probleem: je hebt een auto nodig, maar die heb je niet tot je beschikking. Greenwheels biedt jou een oplossing. Handig? Of zitten er nog haken en ogen aan?”

Je hebt het probleem vast wel eens gehad. Je hebt een auto nodig. Alleen, waar haal je die vandaan? Wie weet heb je al wel eens gekeken op de site van Greenwheels: een aanbieder van deelauto’s. Greenwheels biedt jou de mogelijkheid om met een abonnement gebruik te maken van hun auto’s. Hartstikke handig, want je betaalt zo zelf geen wegenbelastingen, geen onderhoud, je hebt geen afschrijving en ook over de verzekering hoef je je niet druk te maken. Toch is het handig om je van een paar praktische juridische zaken bewust te zijn. Dit artikel helpt jou daarbij en legt uit wat jouw goederenrechtelijke positie is met betrekking tot de auto en wat op de juiste manier te doen in geval van schade.

Ben je bezitter of houder?

Wanneer je bij Greenwheels een auto gebruikt, ben je uiteraard geen eigenaar. Dat is Greenwheels. Wat ben je dan wel? Houder of bezitter? Volgens het Burgerlijk Wetboek (BW) is het verschil tussen een houder en een bezitter dat een bezitter een goed voor zichzelf houdt en een houder niet.1 De laatste houdt een goed voor een ander. Of je een goed voor jezelf houdt, wordt naar verkeersopvatting beoordeeld.2 Het wordt in eerste instantie vermoed dat je een goed voor jezelf houdt.3 Bezit verschaf je door de feitelijke macht uit te oefenen over het goed.4 Wanneer je een auto van Greenwheels gebruikt, dan verschaf je jezelf de feitelijke macht over de auto.

Ben je dan bezitter van de auto? Het antwoord luidt nee. Bezit is onder te verdelen in middellijk en onmiddellijk bezit. Hoewel jij de feitelijke macht uitoefent, erken je Greenwheels in jouw overeenkomst als eigenaar van de auto. Uit jurisprudentie volgt dat jij als houder moet worden aangemerkt, vanwege jouw rechts-verhouding met Green-wheels.5 Het bezitsvermoeden gaat ook niet op. Uit het BW blijkt dat enkele feitelijke machtsuitoefeningen onvoldoen-de zijn voor inbezitneming.6

Daarnaast zijn de auto’s van Greenwheels herkenbaar aan hun rode kleur en logo’s. Voor derden is hieruit op te maken dat de auto niet jouw auto is. Naar verkeersopvatting ben jij geen bezitter, maar onmiddellijk houder van de auto.

Jouw aansprakelijkheid goed geregeld?

Jij moet voor gebruik de auto checken op schade of defecten. Dat blijk uit de Algemene Voorwaarden (AV) van Greenwheels.7 Doe je dit niet, dan loop je de kans dat de schade die al op het voertuig zit aan jou wordt toegerekend. Dit moet je vanwege het registratiesysteem doen voordat je de motor start.

Wanneer een ongeluk plaatsvindt kunnen er voor jou twee verbintenissen ontstaan. Een verbintenis ontstaat tussen jou en de derde met wie je eventueel ongeluk hebt gehad. Daarover krijg je later meer informatie. Daarnaast ontstaat een verbintenis tussen jou en Greenwheels op grond van een onrechtmatige daad. Jij brengt door jouw gedraging schade toe aan hun auto. De hierboven benoemde bedingen uit de AV van Greenwheels zijn vervolgens leidend om de schade af te wikkelen. De bepalingen in Boek 6 BW zijn van regelend recht en kunnen aan de kant geschoven worden door afspraken die gemaakt zijn in de overeenkomst. De algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst. Ze zijn aan jou aangeboden en jij hebt de algemene voorwaarden door ondertekening van het contract, aanvaard.

In gevallen van schade tijdens jouw gebruik ben je verplicht de klantenservice van Greenwheels op te bellen en hun instructies te volgen. Schakel je op eigen kracht pechhulp in, dan is dat voor eigen kosten en risico. Als je Greenwheels niet kan bereiken, dan ben verplicht om de politie te bellen. Dit geldt ook in gevallen van blikschade. Verder moet je alle inlichtingen en bescheiden die van toepassing zijn op de gebeurtenis verstrekken. Een schadeformulier dient binnen zeven dagen te zijn ingeleverd.

“Schakel je op eigen kracht pechhulp in, dan is dat voor eigen kosten en risico.”
Hoe regel je (niet) jouw aansprakelijkheid jegens een derde?

De kans bestaat dat je een tweezijdig ongeluk krijgt. In dat geval hebben jij en de ander schade. In de Algemene Voorwaarden (AV) van Greenwheels is het afgeven van een aansprakelijkheidsverklaring of een vergelijkbare verklaring verboden gesteld. Geef je wel een verklaring af, dan is Greenwheels daar niet aan gebonden. Dit komt omdat jij goederenrechtelijk houder bent van de auto. Jij hebt niet het recht verklaringen met betrekking tot aansprakelijkheid af te geven. De klantenservice bellen, is het beste wat je kan doen.

The money-business

Greenwheels heeft verzekeringen afgesloten voor de auto. Dat scheelt jou een hoop geld. Daar komt als leuke bonus bovenop dat jij geen wegenbelasting hoeft af te dragen over de auto, omdat jij niet de eigenaar bent.

Eén van de verzekeringen die Greenwheels conform de wet heeft afgesloten is een verzekering tegen burgerrechtelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering vergoedt de schade die je met de auto aan anderen berokkent.

Schade aan de auto is niet in die polis verzekerd, maar komt, na aftrek van jouw eigen risico, toe aan Greenwheels. Je eigen risico ligt op €350. Het is mogelijk om dat eigen risico te verlagen naar €75 wanneer je per rit €4 extra betaalt. De rest van het schadebedrag zal worden betaald door Greenwheels.

Wel moet nog een kleine kanttekening worden geplaatst. Wanneer schade ontstaat doordat je handelt in strijd met de gebruiksvoorwaarden, schade wordt toegebracht door je huisdier of door een andere inzittende of wanneer de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van jouw kant, dan betaal je het volle pond.  Ontvang jij schadevergoeding van een derde met wie jij een ongeluk hebt gehad, dan ben jij volgens de AV verplicht deze over te maken aan Greenwheels.

Abonneren op het gebruik van een auto is handig (en voordelig) bij incidenteel gebruik. Bovendien beter voor het milieu, zoals vele zaken die in een deeleconomie tot besparingen leiden.

Enthousiast? Of laat je de auto toch nog even staan?

Hidde van der Lende

Voetnoten

1. Art. 3:107 lid 1 BW.

2. Art. 3:108 BW.

3. Art. 3:109 BW.

4. Art. 3:113 BW.

5. HR 17-12-2010, ECLI:NL:HR:2010:BO1763, m.nt. F.M.J. Verstijlen (Zaunbrecher/Roelfsema).

6. Art. 3:113 lid 2 BW.

7. Greenwheels, Algemene Voorwaarden, url: https://www.greenwheels.com/nl/prive/algemene-voorwaarden.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan