Voor gesubsidieerde rechtsbijstand moet je aan een aantal voorwaarden voldoen, waarbij onder andere wordt gekeken naar je inkomen. Boven welk jaarlijks inkomen kom je niet meer in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand?

20.000 euro

25.000 euro

30.000 euro

35.000 euro

Wat wordt bedoelt met het begrip 'replacement smokers'?

Mensen die een oude gewoonte hebben ingeruild voor een nieuwe gewoonte: roken.

Rokers die de ene sigaret voor de andere inruilen, en dus aan één stuk door roken.

De nieuwe generatie rokers die de overleden rokers moet vervangen.

Bij de verplichting ‘whereabouts’ moeten sporters binnen een bepaalde tijd aangeven waar zij zich bevinden. Welke tijd wordt hier gehanteerd?

30 minuten

45 minuten

60 minuten

120 minuten

Bij een enquête over illegale orgaanhandel werd aan 241 personen gevraagd of zij aangifte zouden doen bij de politie als een patiënt hen zou vertellen dat hij zijn nier in het buitenland had gekocht. Hoeveel mensen gaven aan aangifte te doen?

Niemand

Vier

Vijf

Zes

Voormalig Kamerleden ontvangen tijdens een bepaalde periode een uitkering, maar die uitkering vervalt onder bepaalde omstandigheden. Welke van de onderstaande antwoorden is niet zo’n omstandigheid?

Als het voormalig Kamerlid verhuist naar het buitenland.

Als het voormalig Kamerlid de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.

Als ex-Kamerlid terugkeert in de Kamer of het Europees Parlement.

Wanneer het ex-Kamerlid een nieuwe functie bekleedt.

Is abortion in Ecuador prohibited?

Yes, abortion is always prohibited in Ecuador.

Yes, except for the ‘idiots’ and the ‘demented’, and where the life and health of the mother is in danger.

No, abortion is always allowed in Ecuador.

Hoeveel voorwerpen neemt de politie jaarlijks in?

100.000

150.000

175.000

200.000

In de zaak over de Beatles tapes beweerde een ex-werknemer van de platenmaatschappij van de Beatles dat hij de banden had gekocht van één van de bandleden. Van wie beweerde de ex-werknemer de banden gekocht te hebben?

Paul McCartney

John Lennon

Ringo Starr

George Harrison

Editie maart 2018

Well done!

Too bad!

Your score is 0

Verstuur score

Verstuur score

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan