Legal Design

&

De jurist van de toekomst

Lees verder

Legal Design; het nieuwste buzz-woord in de advocatuur. De ene na de andere visual consultancy neemt een jurist in dienst om een ‘Legal-Designpropositie’ aan te kunnen bieden, onder kantoren is de strijd om Legal-Designtalent losgebarsten en ook bedrijfsjuristen worden om hun oren geslagen met workshops en inspiratiesessies op het gebied van Legal Design. Want voor de jurist van de toekomst is het blijkbaar een onontbeerlijke vaardigheid om te beheersen. Legal Design; oude wijn in nieuwe zakken of belangrijk instrument voor de jurist van de toekomst?

Legal Design is een interdisciplinaire en klantgerichte benadering die gebruik maakt van niet-tekstuele communicatie die steeds meer terrein wint binnen de advocatuur. Legal Design wordt daar ingezet als middel om complexe juridische informatie visueel inzichtelijk te maken en efficiënter te communiceren.

De meerwaarde van Legal Design

De traditionele advocaat is onderlegd in schriftelijke en mondelinge retorica. Maar met de juridisering van de maatschappij en een overvloed aan informatie, is de toepassing van Legal Design steeds relevanter. De huidige maatschappij is meer dan ooit visueel gericht. We leven in een tijd van een continue information overload en een steeds verder afnemende aandachtsspanne; de gemiddelde aandachtsspanne bedraagt vandaag de dag slechts 7 seconden.

In deze maatschappij wordt beeld steeds belangrijker. Beeld bezit de kracht complexe boodschappen snel, bondig en memorabel over te brengen. Het brein verwerkt visuele informatie niet alleen 60.000 keer sneller (!), visuele boodschappen worden bovendien ook beter onthouden. Visuele retorica is voor de moderne advocaat dan ook een steeds belangrijker instrument aan het worden: het illustreren, uitleggen en overtuigen met behulp van instructieve en persuasieve grafische communicatie.

Houthoff heeft een unieke visie op Legal Design ontwikkeld door principes uit de gedragswetenschappen te combineren met inzichten uit de vormgeving.  Daarnaast is Legal Design geïntegreerd in het hart van onze dienstverlening.

Verwar Legal Design in een B2B omgeving vooral niet met het vak van grafisch vormgever die in opdracht van de jurist ‘een mooie strik’ om de juridische content doet. Legal Design gaat niet over styling, maar over effectiviteit en efficiëntie. Door het inzetten van Legal Design worden knelpunten al veel eerder in het proces inzichtelijk terwijl het tegelijkertijd een ander denkproces faciliteert, wat vaak leidt tot nieuwe inzichten. Hierdoor leent het zich niet alleen heel goed om in de rechtbank effectief te communiceren, maar is Legal Design ook effectief tijdens onderhandelingen, transacties en cliënt-advocaat communicatie.

De voordelen van Legal Design voor juristen

Juristen die nu visueel leren denken, deze vaardigheid ontwikkelen en durven toe te (gaan) passen, zijn de juristen van de toekomst. Omdat het juristen enerzijds helpt nieuwe en andere vakgebieden waar zij mee te maken krijgen (zoals blockchain, privacy en andere technologische ontwikkelingen) sneller te begrijpen en anderzijds om intern draagvlak te creëren en doelen te behalen. Waarom? Omdat we onder andere weten dat het probleemoplossend vermogen van juristen verbetert als zij hun eigen denkproces visueel inzichtelijk maken. Het bekijken en/of bedenken van visualisaties creëert een betere samenwerking tussen de linker- en de rechterhersenhelft. Dit heeft meerdere voordelen:

  1. Het bevordert het vermogen tot associatief denken.
  2. Het leidt tot het sneller zien en begrijpen van verbanden. Soms zelfs verbanden die niet zichtbaar waren geworden als de beschikbare informatie niet gevisualiseerd was.
  3. Het zorgt ervoor dat juristen sneller structuur kunnen zien en aanbrengen in stukken en dossiers. Dit levert een inhoudelijk voordeel op, maar eveneens ook een financieel voordeel voor cliënten.
  4. Het maakt mensen creatiever. Niet alleen in de kunstzinnige zin van het woord, maar zeker ook als het gaat om het creatieve omgang of creatieve oplossing te bedenken voor een juridisch probleem.
  5. Onderzoek heeft daarnaast uitgewezen dat je door te visualiseren betere en innovatievere beslissingen maakt.

Het is niet voor niets dat meetings waarbij visuele middelen ingezet worden 25% van de tijd besparen!

Designed to deliver

Als je al deze voordelen bij elkaar optelt is het dus niet geheel verbazingwekkend dat Legal Design hard bezig is dé trend van 2018 te worden. Het past in de ontwikkeling van de advocatuur waarbij de jurist steeds meer verschuift naar een allround trusted-advisor. Het past in de mentaliteit van kostenefficiëntie en korte lijnen.

Kortom: het is tijd om de kracht van woorden vaker te combineren met de impact van beeld. Welke discipline jij straks ook verkiest, het lef en de vaardigheid om te schetsen en visueel te durven denken is een absolute must voor de jurist van de toekomst.

Sarah van Hecke over haar rol als Legal Design Adviser

Sarah van Hecke heeft binnen Houthoff de Legal-Designafdeling opgezet en uitgebouwd. Deze afdeling houdt zich inmiddels bezig met vier verschillende disciplines: litigation design, contract design, cliënt design en stakeholder design. Ook wordt geëxperimenteerd met de toegevoegde waarden van legal design tijdens onderhandelingen. Daarnaast worden alle juristen getraind in de vaardigheid om visueel te denken.

Het Legal-Designteam treedt op als strategische sparringpartner voor de juristen. “De vraagstukken die onze cliënten hebben, worden steeds complexer en beperken zich in mindere mate tot enkel een puur juridisch vraagstuk. Door samen te werken in multidisciplinaire teams zijn we juist in staat te komen met een optimale oplossing voor het vraagstuk”, aldus Sarah van Hecke.

“Alle juristen worden getraind in de vaardigheid om visueel te denken.”

“Mijn uitdaging als Legal-Designadviseur is om bij het begin van een case te identificeren waar en hoe de mogelijkheden van Legal Design passen binnen de juridische strategie. Mijn benadering van een zaak of kwestie draait om de fundamentele vraag: hoe beïnvloedt het design van de informatie het gedrag van de ontvanger? Terwijl de jurist altijd zal kijken naar het juridisch kader en de designer naar het overbrengen van de boodschap door middel van een mooi ontwerp. Door deze drie werelden bij elkaar te brengen zijn we in staat visualisaties te creëren die dermate ondersteunend en verhelderend zijn dat zij bijdragen aan het winnen van zaken of realiseren van de gewenste oplossing voor diverse complexe juridische vraagstukken.

Het is gaaf om te zien dat de door Houthoff ontwikkelde visie op Legal Design succesvol blijkt en aanslaat. We worden steeds vaker proactief gevraagd door cliënten om ze op het gebied van legal design bij te staan of workshops te geven aan een in-house legal teams. Het is ontzettend leuk om de ruimte te krijgen een nieuwe discipline vorm te geven in een huis als dit. Waarbij het ook nog gelukt is écht waarde toe te voegen aan de processen en voor cliënten.”

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan