Saskia Ankersmid

Saskia Ankersmid is sinds 2015 werkzaam bij PlasBossinade. Als kandidaat-notaris richt zij zich vooral op de vastgoedpraktijk.
Saskia houdt zich onder andere bezig met (particuliere) onroerendgoedtransacties, nieuwbouwprojecten en het vestigen van hypotheken.

Vanaf de getekende koopovereenkomst bij de makelaar tot het heugelijke moment van overdracht van uw (toekomstige) woning/pand bij ons op kantoor staat heldere communicatie en oog voor de klant voorop. Met veel plezier en enthousiasme help ik u dan ook bij de aan- of verkoop van uw woning/pand en het vestigen van hypotheken.

Opleiding

 • Master Notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen
 • Bachelor Notarieel recht, Rijksuniversiteit Groningen


Netwerk

 • Lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Marianne Riemersma

Door mens en organisatie op de juiste wijze met elkaar te verbinden zorgt HR manager Marianne Riemersma ervoor dat iedereen bij PlasBossinade zijn werk op een kwalitatief hoogstaande en aangename wijze kan doen.

De mens…
Marianne Riemersma houdt zich bezig met het personeelsbeleid in de ruimste zin van het woord. Zij adviseert het Dagelijks Bestuur van PlasBossinade over personele aangelegenheden, is verantwoordelijk voor het proces van in-, door- en uitstroom en aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken voor het personeel.

De organisatie…
Daarnaast ondersteunt Marianne Riemersma het Dagelijks Bestuur en de partners van de vennootschap in de organisatie van kantoor. Zo houdt zij zich bezig met het voorbereiden en opstellen van beleid en het uitzetten van acties als gevolg daarvan binnen de organisatie. Ook hierbij staat de mens voor Marianne Riemersma centraal.

Opleiding

 • Lerarenopleiding Nederlands en Aardrijkskunde
 • Arbeids- en Organisatiepsychologie, Open Universiteit Nederland (nog mee bezig)
 • Netwerken
 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling

Stephanie Huuskes

In 2019 is Stephanie Huuskes gestart bij PlasBossinade. Als advocaat houdt zij zich voornamelijk bezig met het arbeidsrecht. Daarbij richt zij zich op uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals individuele ontslagzaken, medezeggenschapsrecht en reorganisaties.
Stephanie kiest altijd voor een praktische benadering waarbij ze resultaat- en oplossingsgericht werkt.

Opleiding

 • Master Nederlands Recht specialisatie Arbeidsrecht, Rijksuniversiteit Groningen (2019, cum laude)
 • Bachelor Nederlands Recht, Rijksuniversiteit Groningen (2017)
 • Vastgoed & Makelaardij, Hanzehogeschool Groningen (2017)


Netwerken

 • Lid van Jonge Balie Groningen-Assen

Bij PlasBossinade Advocaten en Notarissen geloven wij dat vrijheid ruimte geeft. Om anders te denken, anders te kijken en anders te doen. Om de beste te worden in wat je wilt bereiken. Wij leggen medewerkers geen keurslijf op, maar moedigen originaliteit, authenticiteit en creativiteit aan.

Bij ons is iedereen anders. In ons team van 24 advocaten, 10 (kandidaat-)notarissen en 40 ondersteunend medewerkers heeft ieder zijn eigen kwaliteiten en stijl. Elke advocaat en notaris is specialist op een bepaald rechtsgebied, maar wordt ook regelmatig betrokken bij de andere specialismen.

We geven medewerkers volop de ruimte. We dagen hen uit het ‘op eigen wijze’ te doen en van de gebaande paden af te wijken. Wij stimuleren elkaar altijd te zoeken naar mogelijkheden een nog beter resultaat te behalen. Zo halen we het beste in elkaar naar boven en behartigen wij de belangen van onze klanten op de best mogelijke manier. Voor zaken die er toe doen.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan