Het werk van het OM

Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie leidt het opsporingsonderzoek. Samen met de rechters is het OM onderdeel van de rechterlijke macht. Het OM is dus geen ministerie in de gebruikelijke zin van het woord.

Bij het OM werken bijna 5200 mensen dagelijks aan een rechtvaardige samenleving. Binnen het OM kennen we veel juridische functies, zoals officier van justitie, assistent-officier en advocaat-generaal: zij geven leiding aan het strafrechtelijk onderzoek en werken daarbij nauw samen met de politie en andere ketenpartners. Maar ook zijn er veel mogelijkheden voor beginnende juristen, als beleidsadviseur, interventiejurist of via het OM-traineeship.

Ook werken bij het OM veel mensen in een niet-juridische functie. Dat zijn bijvoorbeeld medewerkers met een administratieve functie, beleidsmedewerkers, HRM- of communicatieadviseurs, informatiespecialisten en IT’ers. Zij werken achter de schermen hard mee aan een rechtvaardig Nederland. Ook zijn er verschillende mogelijkheden voor stagiaires. Lees meer via: https://www.om.nl/werk-en-stage.


Theorine Scholte – Officier van Justitie

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan