Barbara van der Loo

Ik ben Barbara van der Loo, heb een achtergrond in Human Resource Managent en ik ben ruim vier jaar geleden begonnen bij JenV als Rijkstrainee. Sinds ik dit mooie programma heb afgerond zet ik mij met veel plezier in voor de arbeidsmarktaanpak voor JenV. Daarnaast ben ik ook coordinator van het Rijkstraineeprogramma binnen JenV. Ik vertel je graag over stagelopen, traineeprogramma’s en startmogelijkheden binnen JenV.

Bestuur Next JenV

Next JenV is het netwerk voor de jonge ambtenaar van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Next JenV is er voor JenV ambtenaren tot en met 35 jaar die méér uit hun werk willen halen. Het bestuur van Next JenV vertelt jou tijdens de Bedrijven- en Instellingendag meer over wat je allemaal kunt doen binnen JenV en hoe het is om hier als jonge ambtenaar te werken.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken aan recht en veiligheid

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) werken meer dan 100.000 mensen aan recht en veiligheid. Dat doen zij bij uiteenlopende organisaties: van de politie tot de Dienst Justitiële Inrichtingen, van het bestuursdepartement tot het Schadefonds Geweldsmisdrijven en van het Nationaal Cyber Security Centrum tot de Dienst Terugkeer en Vertrek. Dat is werk waar iedereen iets van vindt, want recht raakt mensen. Dilemma’s zijn eerder regel dan uitzondering. Dat is ingewikkeld én mooi tegelijk. Dit brede werkterrein vraagt om mensen met verschillende capaciteiten en denkwijzen die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij.

Wat doen we?

JenV is verantwoordelijk voor onze rechtsorde. Een rechtsorde waarin mensen moeten kunnen samenleven, ongeacht hun opvattingen of levensstijlen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt bovendien aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving. Het doet dat samen met partners als gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven, inspecties en de Belastingdienst.

Daarnaast kan het ministerie van Justitie en Veiligheid ook rechtstreeks ingrijpen in het leven van mensen. Soms is die ingreep groot; dan sluiten we een veroordeelde

in, zetten we ouders uit de ouderlijke macht, of beslissen we over de asielaanvraag van een asielzoeker. Soms is die ingreep relatief klein; dan innen we een boete voor een verkeersovertreding. Maar in alle gevallen gaat het om ingrepen die alleen JenV kan en mag doen.

Werken bij JenV

De diversiteit aan JenV-organisaties zorgt voor vele verschillende loopbaanperspectieven. Bij JenV werken immers politieambtenaren, raadsonderzoekers bij de Raad voor de Kinderbescherming, hoor- en beslismedewerkers bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, cybersecurity-specialisten en nog veel meer. En uiteraard juristen.

Ook voor juristen is de diversiteit aan werkzaamheden groot. We hebben typische juridische functies, bijvoorbeeld officieren van justitie, rechters en wetgevingsjuristen. Als jurist kun je echter ook aan de slag als bijvoorbeeld beleidsmedewerker of adviseur van een directeur-generaal.

JenV zoekt mensen met inlevingsvermogen en vakmanschap die verbinding zoeken en de gedrevenheid hebben om bij te willen dragen aan recht en veiligheid.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan