Max de Vreede

Max de Vreede houdt zich bezig met financieringstransacties en adviseert over financiële wet- en regelgeving. Hij richt zich op acquisitie- en vastgoed financieringstransacties en adviseert zowel nationale als internationale ondernemingen.
Sinds 2018 werkt Max bij Lexence. Hij behaalde in 2017 de master Privaatrecht (commerciële rechtspraktijk) aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen deze master volgde Max de specialisaties ondernemingsrecht en financieel recht. Zijn bachelor Rechtsgeleerdheid heeft Max behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Max is beëdigd in 2018.

Hylke Roozekrans

De expertise van Hylke ligt op het gebied van vastgoedontwikkeling. Hij adviseert aan en procedeert voor verschillende cliënten, zoals projectontwikkelaars, beleggers en gemeenten. Hiernaast begeleidt hij cliënten bij vastgoedtransacties.
Hylke werkt sinds 2020 bij Lexence. Hij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarna hij zijn master privaatrecht aan de Universiteit van Utrecht behaalde. Hylke werd in 2020 beëdigd.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan