De AIVD

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beschermt de democratie tegen nationale en internationale dreigingen, zodat we in vrijheid kunnen leven. Als je bij de AIVD werkt ben je verbindend, wendbaar, gewetensvol en moedig. Bij de AIVD doe je werk dat er toe doet: elke minuut van de dag.

We waken, vaak onzichtbaar, over Nederland en zijn bevolking. We doen daarvoor onderzoek in binnen- en buitenland. De AIVD doet wat nodig is om te voorkomen dat staten, organisaties of personen onze rechtsstaat tegenwerken, ondergraven of aanvallen. Ons werk doen we niet alleen. De AIVD heeft zijn eigen rol in het netwerk van overheidsorganisaties die de veiligheid van Nederland beschermen.

De AIVD mag in het belang van de nationale veiligheid bijzondere bevoegdheden inzetten. Hoe we dat doen, wordt beïnvloed door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, jurisprudentie en nieuwe wetenschappelijke inzichten. Als jurist bij de AIVD ben je de schakel tussen wet en uitvoering. Binnen de grenzen die de wet stelt, vind je de balans tussen voorzienbaarheid en operationele flexibiliteit, onder andere door de uitvoeringspraktijk te codificeren in beleidsregels.

Zo schrijf je bijvoorbeeld mee aan beleid over thema’s als: hoe om te gaan met bulkdatasets? Of over hoe we vormgeven aan onze samenwerking met buitenlandse Inlichtingdiensten. Hiermee lever je een belangrijke bijdrage aan het uniformeren van de werkwijze van de AIVD en onze collegadienst MIVD. Je adviseert zowel beleidsmedewerkers als operationeel adviseurs. Draagvlak vinden en houden binnen de organisatie is een belangrijk onderdeel van je werk. Extern overleg je met juridische adviseurs van de MIVD, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Defensie. Ook overleg je indien nodig met de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB). Zo geef je (goede) invulling aan de beleidsruimte die wij op basis van de Wiv 2017 hebben en kunnen we met vertrouwen ons werk doen.

De AIVD is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De taken van de AIVD zijn vastgelegd in de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met het Wervingsbureau via telefoonnummer: 079 – 3205373 (op werkdagen van 9:00 uur tot 17:00 uur). Voor meer informatie over de arbeidsvoorwaarden bij het Rijk kun je kijken op www.minbzk.nl of www.werkenvoornederland.nl.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan