Voorzitter

Lees verder

Allereerst houd je je als Voorzitter uiteraard bezig met interne betrekkingen. Deze pijler ziet op zowel je bestuur onderling als de gehele groep actieve leden. Primaire voorzitterstaken vallen hieronder, zoals het leiden van vergaderingen en het bewaken van een goede sfeer binnen je bestuur. De Voorzitter zorgt ervoor dat elk bestuurslid optimaal functioneert. Daarnaast staat binding van actieve leden centraal. Als Voorzitter draag je daar aan mee door maandelijks de actieve leden per mail een update te sturen en het Actieve Ledenweekend te organiseren. Gedurende het jaar komen daar nog een aantal activiteiten bij, zoals een kennismakingsborrel en de Sinterklaasavond.

Elke dag ben je bezig de JFV op de kaart te zetten. Naast deze werkzaamheden schrijf je verschillende stukken, waaronder bijdrages aan almanakken en de JFV Nieuwsbrieven. Ook begeleidt de Voorzitter de Jaarboekcommissie, die het Facultair Jaarboek maakt.

Naast interne betrekkingen is het onderhouden van externe betrekkingen een groot deel van je werkzaamheden. Als Voorzitter vertegenwoordig je vaak ofwel de JFV ofwel alle studieverenigingen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid. Je hebt zodoende zitting in verschillende overlegorganen, waaronder het Verenigingen Overleg Groningen en het Faculty Association Assembly. Studieverenigingen van de Faculteit Rechtsgeleerdheid of studieverenigingen verbonden aan een andere faculteit hebben tevens zitting in deze organen. Het kan zijn dat in deze organen werkgroepen worden opgericht ten behoeve van het behartigen van bepaalde belangen of voor het uitvoeren van bepaalde projecten. Hierin neem je als Voorzitter van de JFV vaak plaats. Naast deze verenigingen onderhoud je als Voorzitter contact met studentenfracties binnen de Universiteitsraad. Bovendien vergader je meerdere malen per jaar met het Faculteitsbestuur en onderhoud je contact met het Student-lid van het Faculteitsbestuur. Verder heb je als Voorzitter zitting in het bestuur van de Stichting Oud Leden en heb je contact met de Bestuursadviescommissie en het Comité van Aanbeveling. Tot slot werk je als Voorzitter samen met de contactpersoon van Career Services Law om studenten in aanraking te laten komen met het toekomstig werkveld.

De derde en tevens laatste pijler is de organisatie van verschillende evenementen. Ondanks dat je als Voorzitter maar één commissies begeleidt, organiseer je zelf ook een aantal activiteiten. Dit betreft het Actieve Ledenweekend en de Uitreiking Cijferlijst (voorheen: Propedeuse-uitreiking). Dit jaar heb ik gemerkt dat nieuwe evenementen, in samenwerking met andere verenigingen of de Faculteit, ook vaak binnen het takenpakket van de Voorzitter vallen.

Al met al is het takenpakket van de Voorzitter van de JFV bijzonder veelzijdig.

Wil je meer weten of heb je vragen? Mail dan naar [email protected], of bel/stuur me een berichtje op 0621273067.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan