De Hoge Raad der Nederlanden
De Hoge Raad der Nederlanden is de hoogste rechter op het gebied van civiel recht, strafrecht en belastingrecht. De Hoge Raad beoordeelt als cassatierechter of de rechter in vorige instantie het recht goed heeft uitgelegd en toegepast. De Hoge Raad heeft ook andere wettelijke instrumenten ter beantwoording van rechtsvragen. Zo draagt de Hoge Raad bij aan de rechtseenheid, de rechtsvorming en de rechtsbescherming. De juridische taken van de Hoge Raad hebben een belangrijke maatschappelijke dimensie. De Hoge Raad is in de uitoefening van zijn taken dienstbaar aan het staatsbestel en de samenleving. Van de Hoge Raad maken naast de raad ook het parket en de directie Bedrijfsvoering deel uit. De leden van het parket brengen rechtsgeleerde adviezen uit. Het parket is onafhankelijk en staat onder leiding van de procureur-generaal. De directie bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de organisatorische processen en personele ondersteuning binnen de Hoge Raad, waaronder de wetenschappelijke, juridische en administratieve ondersteuning van de leden van raad en parket en de organisatie van de in- en externe communicatie.

Wetenschappelijk bureau
De raadsheren van de Hoge Raad en de advocaten-generaal van het parket bij de Hoge Raad worden in hun werkzaamheden ondersteund door het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Dit bureau bestaat sinds 1978. Er zijn circa honderd talentvolle, veelal jonge, juristen aan het wetenschappelijk bureau verbonden. Meestal hebben zij al enkele jaren ervaring in de praktijk of wetenschap als zij bij de Hoge Raad komen werken. Zij werken in het algemeen vijf tot zes jaar bij de Hoge Raad en stromen dan door naar een functie in de rechterlijke macht, advocatuur, Openbaar Ministerie, wetenschap of overheid.

De medewerkers van het wetenschappelijk bureau doen voorbereidend onderzoek, zoals het analyseren van dossiers, het verzamelen van relevante literatuur en -jurisprudentie, en schrijven concepten voor conclusies en arresten. De samenwerking tussen de raadsheren en advocaten-generaal en de wetenschappelijk medewerkers wordt van beide kanten als heel waardevol ervaren. Voor de wetenschappelijk medewerkers biedt hun tijd bij de Hoge Raad de gelegenheid veel te leren van de ervaren raadsheren en advocaten-generaal. Tegelijkertijd zijn de ideeën van de jonge en gemotiveerde medewerkers inspirerend voor de leden van de Hoge Raad en het parket.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan