Elske van Aalderen

Ik ben Elske van Aalderen en heb klassieke Talen gestudeerd en tijdens deze studie mijn lerarenbevoegheid gehaald. Na mijn afstuderen ben ik drie jaar geleden begonnen bij JenV als Rijkstrainee. Sinds ik dit mooie programma heb afgerond zet ik mij met veel plezier in voor de arbeidsmarktaanpak en starters bij JenV.


Judith Brankaert

Ik ben Judith Brankaert en mijn studierichting is Human Resource gestudeerd. Na mijn afstuderen heb ik altijd HR gerelateerde banen gehad met name als adviseur. Ik werk al langere tijd binnen JenV. De meeste tijd heb ik daarvan doorgebracht op verschillende plekken binnen Dienst Justitiele Inrichtingen. Sinds september ben ik werkzaam op het bestuursdepartement en werk ik aan mooie thema’s zoals een concern strategisch personeelsplan, arbeidsmarktstrategie en ben ik coördinator van het Rijkstraineeprogramma.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid

Werken aan recht en veiligheid

Bij het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) werken meer dan 100.000 mensen aan recht en veiligheid. Dat doen zij bij uiteenlopende organisaties: van de politie tot de Dienst Justitiële Inrichtingen, van het bestuursdepartement tot het Schadefonds Geweldsmisdrijven en van het Nationaal Cyber Security Centrum tot de Dienst Terugkeer en Vertrek. Dat is werk waar iedereen iets van vindt, want recht raakt mensen. Dilemma’s zijn eerder regel dan uitzondering. Dat is ingewikkeld én mooi tegelijk. Dit brede werkterrein vraagt om mensen met verschillende capaciteiten en denkwijzen die een bijdrage willen leveren aan de maatschappij.

Wat doen we?

JenV is verantwoordelijk voor onze rechtsorde. Een rechtsorde waarin mensen moeten kunnen samenleven, ongeacht hun opvattingen of levensstijlen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid werkt bovendien aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving. Het doet dat samen met partners als gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven, inspecties en de Belastingdienst.

Daarnaast kan het ministerie van Justitie en Veiligheid ook rechtstreeks ingrijpen in het leven van mensen. Soms is die ingreep groot; dan sluiten we een veroordeelde in, zetten we ouders uit de ouderlijke macht, of beslissen we over de asielaanvraag van een asielzoeker. Soms is die ingreep relatief klein; dan innen we een boete voor een verkeersovertreding. Maar in alle gevallen gaat het om ingrepen die alleen JenV kan en mag doen.

Werken bij JenV

De diversiteit aan JenV-organisaties zorgt voor vele verschillende loopbaanperspectieven. Bij JenV werken immers politieambtenaren, raadsonderzoekers bij de Raad voor de Kinderbescherming, hoor- en beslismedewerkers bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, cybersecurity-specialisten en nog veel meer. En uiteraard juristen.

Ook voor juristen is de diversiteit aan werkzaamheden groot. We hebben typische juridische functies, bijvoorbeeld officieren van justitie, rechters en wetgevingsjuristen. Als jurist kun je echter ook aan de slag als bijvoorbeeld beleidsmedewerker of adviseur van een directeur-generaal.

JenV zoekt mensen met inlevingsvermogen en vakmanschap die verbinding zoeken en de gedrevenheid hebben om bij te willen dragen aan recht en veiligheid.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

LinkedIn

Contact

Verstuur

Aanmelden

Meld aan