Back

Protesterende boeren: 'de maat is vol'

Met in totaal 1136 km en 3142 minuten vertraging veroorzaakten de demonstrerende boeren woensdagochtend 1 oktober de drukste ochtendspits ooit.[1] De boeren zijn er klaar mee afgeschilderd te worden als milieuvervuilers. Niet langer willen zij de dupe zijn van algemene problemen, zoals op dit moment de stikstofuitstoot. Dat de boeren het niet eens zijn met het gevoerde beleid lieten ze woensdagochtend merken in Den Haag. Ruim 10.000 boeren en 2200 tractoren zijn uitgerukt.[2]
Aanleiding voor de demonstratie is het voorstel dat D66 op 9 september presenteerde naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State (hierna: RvS).[3] Volgens D66’er en kamerlid Tjeerd de Groot is het halveren van de veestapel een oplossing voor de stikstofcrisis. Volgens hem is de landbouwsector voor 70% verantwoordelijk voor de stikstofuitstoot. De partij zet de boer voor het blok; overstappen op de kringlooplandbouw of stoppen.
Stikstofcrisis
Stikstof komt vrij door bijvoorbeeld industrie en landbouw, maar ook door weg- en vliegverkeer. De stikstof die vrijkomt, tast de natuur en de gezondheid van mensen aan. Stikstof komt in verschillende vormen vrij. Zo komt het vrij als ammoniak door de landbouw en als stikstofdioxide door de auto’s en industrie.[4] Volgens Tjeerd de Groot is het halveren van de veestapel een oplossing voor de stikstofcrisis. Dit werd ook bevestigd door de Commissie Remkes die mogelijke oplossingen onderzocht voor de crisis: terugdringen van de maximale snelheid van 130 km/u op snelwegen, het verkleinen van de veestapel, alsmede het uitkopen van boeren, ofwel het systeem van de warme sanering.[5]

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip

Uitspraak Raad van State
Op 29 mei 2019 oordeelde de RvS dat het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) niet langer als basis voor toestemmingen van activiteiten mag worden gebruikt. Dit komt doordat het PAS niet langer voldoet aan de eisen zoals opgesteld door het Hof van Justitie.[6] Onder het PAS was het mogelijk om vooraf toestemming te geven voor stikstof uitstotende activiteiten. Hiermee werd dus vooruitgelopen op de positieve effecten van de PAS-maatregelen, maar dit is verleden tijd.
Concreet betekent dit voor boeren dat er alsnog vergunningen aangevraagd moeten worden voor het beweiden en bemesten hun land. Onder het PAS was dit niet nodig vanwege de vrijstelling die werd verleend door de provincie. Nu de RvS het PAS onverbindend heeft verklaard, moeten vergunningen voor die activiteiten alsnog worden aangevraagd. Ook is er na de uitspraak van de RvS een halt geroepen aan de bouw van Lelystad Airport en verbreding van verschillende snelwegen.[7]
“Ruim 10.000 boeren en 2200 tractoren zijn uitgerukt.”
Demonstratierecht
Het beeld van tractoren op de weg richting Den Haag was een zichtbare uitoefening van het recht van demonstratie, verankerd in artikel 9 van de Grondwet. Het is een klassiek grondrecht dat bedoeld is om de vrijheid van de individuele burger te waarborgen en inmenging van de overheid op dit vlak te voorkomen. Het recht op demonstratie houdt in dat eenieder recht heeft om in het openbaar bij elkaar te komen, bijvoorbeeld voor een vergadering of een demonstratie. Dit recht mag enkel worden beperkt voor zover noodzakelijk en enkel door de gronden die in het tweede lid van artikel 9 Grondwet zijn opgesomd: ter bescherming van de gezondheid, in het belang van het verkeer en ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.
Protesterende boeren
Van heinde en verre kwamen zo’n 10.000 boeren op 1 oktober naar Den Haag om te protesteren. De burgemeester van Den Haag had toestemming gegeven voor 75 tractoren op het malieveld, maar de boeren kwamen in zulke grote getalen dat er uiteindelijk 2200 tractoren zijn toegelaten. Dit is niet de enige plek waar er geprotesteerd werd, ook het strand en het centrum van Den Haag stond vol met tractoren. ’s Middags kwam minister Schouten naar het Malieveld om naar de boeren te luisteren. Zij verzekerde de bezorgde boeren ervan zich hard te willen maken voor meer waardering van boeren vanuit de samenleving, overheid en politiek.[8] Tot slot stelde ze: ‘Zolang ik minister ben, komt er geen halvering van de veestapel.’
Minister Schouten: ‘zolang ik minister ben, komt er geen halvering van de veestapel.’
Door: Elske Breeuwsma
Voetnoten

1. Nos.nl 1 oktober 2019, ‘Liveblog: boerenprotest Den Haag voorbij 2200 trekkers terug naar huis’.

2. Nos.nl 1 oktober 2019, ‘Liveblog: boerenprotest Den Haag voorbij 2200 trekkers terug naar huis’.

3. Raad van State, 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1603.

4. Nos.nl 20 juni 2019, ‘Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten?’.

5. RTLnieuws.nl 30 september 2019, ‘Stikstofcrisis: oplossing nog ver weg , onvrede in coalitie over Schouten’.

6. Rijksoverheid.nl, ‘Programma Aanpak Stikstof: achtergrond en inhoud’.

7. Nos.nl 20 juni 2019, ‘Wat heeft stikstof te maken met een mogelijke stop op allerlei projecten?’.

8. Nos.nl 1 oktober 2019, ‘Liveblog: boerenprotest Den Haag voorbij 2200 trekkers terug naar huis’.

JFV Groningen

Comments

Thank you for your comment. It will be shown after approval.

    There are no comments yet