Back

Mark en Hugo, wat nu?

De coronabesmettingen lopen al dagen gestaag op met bijna iedere dag een nieuw dag record. Onze premier Mark Rutte en Hugo de Jonge, Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voelden de noodzaak om extra maatregelen te nemen om de tweede golf het hoofd te kunnen bieden: horeca dient gesloten te worden, amateursportwedstrijden worden afgelast, alleen nog maar noodzakelijk reizen met het openbaar vervoer en maximaal nog dertig mensen in een publieke binnenruimte. Dit zijn enkele maatregelen die premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge afgelopen dinsdag tijdens de persconferentie hebben aangekondigd. Het coronaspook van ziekenhuizen die overvol komen te liggen met coronapatiënten dient met deze maatregelen te worden verdreven. Het dagelijks leven komt echter piepend tot stilstand voor de meeste burgers en voor hen telt er maar één vraag: Mark en Hugo, wat nu?

Voorafgaand aan de zomer leek het virus redelijk onder controle te zijn. Doordat het aantal ziekenhuisopnames onder controle was, konden steeds meer sectoren weer hun deuren openen.[1] Om het virus in toom te houden werd het coronadashboard in stelling gebracht. Het coronadashboard was erop ingericht dat er bij een te hoog aantal besmettingen een alarmbel afging bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (hierna: RIVM) en het kabinet. Op deze manier wilde het kabinet snel kunnen ingrijpen mochten de besmettingen in bepaalde regio’s weer oplopen.[2] Gezien het aantal besmettingen van de afgelopen dagen is dit niet helemaal gelukt…

“In vergelijking met maart vallen de intensive care opnames vooralsnog mee, maar ook daar is een stijgende trend zichtbaar.”

Om het aantal besmettingen terug te dringen zijn de nieuwe maatregelen woensdag 14 oktober van kracht gegaan. In vergelijking met maart vallen de intensive care opnames vooralsnog mee, maar ook daar is nu een stijgende trend zichtbaar.[3] De ingrijpende maatregelen die de stijging van coronabesmettingen en intensive care opnames moeten tegengaan, zijn voorlopig voor vier weken van kracht. Echter gelet op de langdurige sluiting van de horeca en andere sectoren in het voorjaar is deze korte periode allerminst een zekerheid.[4] Onder meer Ernest Kuipers, voorzitter van het landelijk netwerk acute zorg, schat in dat de maatregelen van het kabinet voor langere duur zijn. Dit doordat het ook in het voorjaar ongeveer twaalf weken duurde voordat de druk in de ziekenhuizen weer normaal was.[5] Dat is zeker geen positief vooruitzicht voor veel mensen. Hoewel de steunpakketten nog minimaal tot 1 juli 2021 doorlopen, biedt dit weinig hoop op verbetering voor diegenen die hard geraakt zijn door deze maatregelen.[6] Echter komt het kabinet nu met perspectief voor hen!

“Een routekaart á la Ierland”

Een routekaart á la Ierland. Dat moet werkgevers en werknemers perspectief bieden de komende maanden. Rutte wilde er in de persconferentie van afgelopen dinsdag niet teveel op ingaan, maar volgens fractieleider van D66 Rob Jetten zal deze routekaart het perspectief op vooruitgang brengen.[7] De routekaart kent vier risiconiveaus: waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig. Deze risiconiveaus zijn ingeschaald op signaalwaarden (het aantal positieve testen per 100.000 inwoners per week) en contextindicatoren (o.a. ic-opnamen en aantal ziekenhuisopnamen). Aan de hand van deze signaalwaarden en contextindicatoren kan men zien wat de bijpassende maatregelen zijn voor hun specifieke regio.[8] Doordat bijvoorbeeld de veiligheidsregio Groningen op 14 oktober het risiconiveau ernstig heeft, zouden bijpassende regionale verplichte maatregelen het sluiten van de (sport)kantines zijn. Het kabinet laat echter vanwege de snelle verspreiding van het virus de regionale aanpak los en kiest voor landelijke maatregelen. Op termijn is het volgens minister de Jonge wel de intentie dat er weer regionale maatregelen komen.[9] De bedoeling van deze routekaart is volgens Jetten dat iedereen van tevoren al kennis heeft van de mogelijke maatregelen die het kabinet neemt.[10] Op deze manier denkt hij dat er duidelijkheid komt en dat er toekomstmogelijkheden zijn voor ondernemers om hun bedrijf voor te bereiden op de verschillende scenario’s.

Al met al dienen de nieuwe maatregelen en de nieuwe routekaart maar één doel te bewerkstelligen: tijdswinst behalen. Deze tijdwinst moet ervoor zorgen dat de maatschappij het kan uitzingen totdat er een vaccin is dat breed verspreid is onder de bevolking. Doordat het behalen van groepsimmuniteit nooit het doel is geweest van het Nederlandse coronabeleid, is een breed verspreid vaccin de enige mogelijkheid om terug te keren naar het ‘oude normaal’ volgens de deskundigen.[11] Hoe saai het is om de hele dag achter je laptop te zitten in een studentenkamer van 14m2 of hoe onzeker het ook is of je wel baan behoudt of hoe verdrietig het ook is om je eigen zaak naar de knoppen te zien gaan, bedenk dan: We doen dit allemaal met een reden. Om jouw opa en oma en andere dierbaren te beschermen, is saaiheid, onzekerheid of verdrietigheid een offer dat we zullen moeten brengen. Totdat genoeg mensen zijn ingeënt zullen we ons aan de beperkingen moeten houden om het virus er weer onder de knie te krijgen en deze keer hopelijk te houden.

Door: Jelmer Hoekstra

Voetnoten

1. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Persconferentie coronavirus zomervakantie 2020 in eenvoudige taal. Geraadpleegd op 12 oktober 2020, van: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-zomervakantie-2020-in-eenvoudige-taal.

2. M. Keulemans, ‘Kabinet komt met ‘coronadashboard’: wat is het en werkt het?’, Volkskrant 18 mei 2020.

3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Bezetting IC-bedden over tijd. Geraadpleegd op 14 oktober 2020, van: www.dashboard.rijksoverheid.nl.

4. M. Lievisse Aadriaanse en D. Stokmans, ‘Hoe Nederland de controle verloor; De corona-uitbraak van dag tot dag’, NRC 19 juni 2020.

5. ‘Kabinet gaat horeca, amateursport en ov stevig aan banden leggen, blijkt uit gelekte nieuwe coronamaatregelen’, Business Insider Nederland 12 oktober 2020.

6. ‘Derde steunpakket coronacrisis: ‘soberder maar gerichter’’, NOS 28 augustus 2020.

7. ‘Jinek’, RTL Nederland Holding BV, RTL 4 12 oktober 2020.

8. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, ‘Routekaart RIVM 2020’, Geraadpleegd op 14 oktober 2020, van: https://www.rivm.nl/documenten/routekaart-rivm-2020.

9. ‘Liveblog monkapjes worden verplicht, gedeeltelijke lockdown, voorlopig voor vier weken’, NOS 13 oktober 2020.

10. ‘Jinek’, RTL Nederland Holding BV, RTL 4 12 oktober 2020.

11. T. Bolhuis en L. Ruizendaal, ‘Wanneer kunnen we weer terug naar het ‘oude normaal’? 3 experts over hun verwachtingen’, Éénvandaag 13 oktober 2020.

JFV Groningen