Back

In de ban van COVID-19

Het is de gespreksstof van de dag. In december 2019 begon de uitbraak van een nieuw coronavirus in de regio Wuhan, China. Dit virus kan uiteindelijk leiden tot de ziekte COVID-19.[1] Een paar maanden later wordt de snelheid van de verspreiding duidelijk wanneer er een persoon besmet is geraakt in Selfkant, vlakbij de grens bij Sittard.[2] Op het moment van schrijven zijn er 18 besmettingen bekend in Nederland, wat als gevolg heeft dat de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing bijeenkomt.[3] De reële kans bestaat dat er nieuwe maatregelen vanuit de overheid komen. In deze blog houden we een vergrootglas op de kleinere schaal. Welke maatregelen kunnen werkgevers treffen om de veiligheid op de werkvloer te garanderen?
Werkgeverschap
Werkgevers zijn verplicht om hun werknemers in een veilige en gezonde omgeving te laten werken.[4] Zodoende heeft de verdere verspreiding van het virus er ook voor gezorgd dat verschillende werkgevers maatregelen nemen. Zakenreizen naar risicovolle gebieden worden gestaakt, desinfecterende gel wordt beschikbaar gesteld en mensen wassen hun handen als nooit tevoren.[5] Bedrijven doen er goed aan om hun hygiëne-protocollen aan te scherpen. Zo is het zelf denkbaar om mensen op te werkvloer niet meer de hand te schudden, om verspreiding tegen te gaan. Het is alleen wel aan de werknemer om deze vervolgens op te volgen.
Werknemerschap
Het schrappen van zakenreizen naar risicovolle gebieden daar is de werkgever vrij in. Wanneer de werknemer besluit om op wintersport te gaan in het noorden van Italië, staat de werkgever met de handen in het haar. Het is namelijk niet aan de werkgever om een reis als deze te verbieden, gezien zij dit simpelweg niet mag.[6] Wanneer deze vervolgens terugkomt op het werk, besmet met Coronavirus, is dit een ander verhaal. De werkgever zou dan bijvoorbeeld kunnen overgaan tot non-actiefstelling.[7] Als deze toch blijft komen, zou dit eventueel kunnen leiden tot een ontslagprocedure. Immers kan iedere gedraging van de werknemer leiden tot ontslag, indien er een regel wordt geschonden die de werknemer tegenover de werkgever dient te volgen.[8]
Op het moment van schrijven zijn er 18 besmettingen bekend in Nederland, wat als gevolg heeft dat de Ministeriele Commissie Crisisbeheersing bijeenkomt.[3] 

Door: Jordy Ossendrijver

Voetnoten

[1] Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Nieuw Coronavirus (COVID-19). Geraadpleegd op 1 maart 2020, van https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

[2] Nederlandse Omroep Stichting. (2020) Besmetting met coronavirus vlak over de grens met Duitsland. Geraadpleegd van https://nos.nl/artikel/2324578-besmetting-met-coronavirus-vlak-over-de-grens-met-duitsland.html

[3] De Telegraaf (2020). Kind (5) uit Alphen aan den Rijn besmet met coronavirus. Geraadpleegd van https://www.telegraaf.nl/nieuws/1951448156/kind-5-uit-alphen-aan-den-rijn-besmet-met-coronavirus

[4] Arbo-wet. (1999, 18 maart). Geraadpleegd op 2 maart 2020, van https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2020-01-01

[5] Dijkman, A. & toe Laer, E. (2020, 29 februari). Werkgevers in de vechtstand tegen het coronavirus. Financieel Dagblad. Geraadpleegd van https://fd.nl/economie-politiek/1336232/werkgevers-in-de-vechtstand-tegen-het-coronavirus

[6] Artikel 8 EVRM

[7] Artikel 7:628 lid 1 Burgerlijk Wetboek

[8] Vlot, T.J. & Arntz, A.H. (2018, 12 september). Privégedragingen en ontslag. Arbeidsrecht 2018/39.

JFV Groningen

Comments

Thank you for your comment. It will be shown after approval.

    There are no comments yet