Back

#Blokkeerfriezen

“De sint en zijn pieten hebben weer een bezoek gebracht aan Nederland. Iets wat tegenwoordig onlosmakelijk met dit bezoek verbonden lijkt te zijn is de discussie over zwarte piet. Er is een behoorlijke strijd ontstaan tussen de demonstrantengroep Kick Out Zwarte Piet en de voorstanders van zwarte piet. Dit leidde in 2017 tot een conflict op de A7, waar het OM op 9 november uitspraak over heeft gedaan. In die uitspraak zijn lange taakstraffen en zelfs voorwaardelijke gevangenisstraffen uitgedeeld.” 
Het conflict op de A7

 

Het begon allemaal met een berichtje op Facebook van een inwoonster uit Drachten. De vrouw heeft mensen opgeroepen om de demonstratie van Kick Out Zwarte Piet bij de intocht te verhinderen. [1] Door deze blokkade is het voor de groep onmogelijk geworden om te demonstreren in Dokkum tijdens de sinterklaasoptocht. In het eerste opzicht lijkt de zaak primair te gaan over de veiligheid van de weggebruikers. Logisch, want het versperren van een openbare weg is een ernstig strafbaar feit waarbij je op grond van art. 162 Strafrecht tot een gevangenisstraf veroordeeld kan worden van ten hoogste negen jaar. Dit geconstateerd hebbende is er echter nog iets in het geding wat in eerste instantie niet meteen voor in het oog springt: onze grondrechten.
In Nederland is het recht om te demonstreren een grondrecht. Dit recht om te demonstreren valt uiteen in art. 8 Gw (de vrijheid van vereniging) in combinatie met art. 9 Gw (de vrijheid van vergadering en betoging). [2] Dit zijn klassieke grondrechten, oftewel rechten die burgers de vrijheid geven om zonder bemoeienis van de overheid te leven. [3] Je kunt je wel voorstellen dat een inbreuk hierop slechts in zeer zeldzame gevallen is toegestaan. In de zaak geeft het OM dan ook aan dat de overheid slechts onder strikte, in de wet bepaalde voorwaarden, grenzen mag stellen aan de demonstratievrijheid. [4] Hierbij kan je met name denken aan gevallen waarin de handhaving van de openbare orde zodanig belangrijk is, dat de grondrechten hiervoor moeten wijken.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip

“Dit zijn klassieke grondrechten, oftewel rechten die burgers de vrijheid geven om zonder bemoeienis van de overheid te leven. [1] Je kunt je wel voorstellen dat een inbreuk hierop slechts in zeer zeldzame gevallen is toegestaan.” 
In de blokkeerfriezen-zaak hebben 34 mannen en vrouwen massaal de A7 geblokkeerd. [5] Een aantal van hen heeft ook bussen op de A6 afgesneden en gestopt. [6] Dit is niet gebeurd uit het belang van de openbare orde, maar met name omdat de groep niet wilde dat Kick-Out Zwarte Piet ging demonstreren. Aangezien er geen sprake is van een uitzonderingssituatie waarvoor de grondrechten moesten wijken, neemt het OM hier een fel standpunt in. In een van de uitspraken van 9 november geeft zij aan dat eigenrichting door (groepen van) individuele burgers niet kan worden getolereerd, omdat dit ernstige afbreuk doet aan de democratische rechtsstaat. [7] Waar het primair een zaak is waarin het OM strafrechtelijke delicten aan de kaak stelt, blijkt er ook een extra boodschap aan de zaak verbonden te zijn. In de zaak benadrukt het OM de nog steeds belangrijke en prominente rol van de grondrechten in onze samenleving, waarbij de overtreding ervan streng wordt nageleefd.
Door: Lisan Gerrits
Voetnoten

1. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Werkstraffen-voor-blokkeerders-A7-en-initiatiefneemster-blokkade.aspx

2. http://www.nederlandsegrondrechten.nl/grondrechten/189-artikel-8

3. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/grondwet-en-statuut/grondwet

4. Hof Noord-Nederland, 09-11-2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:4555.

5. https://www.telegraaf.nl/nieuws/2173255/proces-tegen-anti-piet-activisten-op-a7-begint?utm_source=google&utm_medium=organic

6. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Noord-Nederland/Nieuws/Paginas/Werkstraffen-voor-blokkeerders-A7-en-initiatiefneemster-blokkade.aspx

7. Hof Noord-Nederland, 09-11-2018, ECLI:NL:RBNNE:2018:4559.

JFV Groningen

Comments

Thank you for your comment. It will be shown after approval.

    There are no comments yet