Back

Het 'appverbod' in een notendop

Precies twee weken geleden verscheen in het Staatsblad de AMvB ter uitbreiding van het verbod om in het verkeer een mobiele telefoon vast te houden. Nog geen 4 dagen later, op 1 juli 2019, is dit besluit in werking getreden. Voordat men zich redelijk kon inlezen verscheen de eerste melding van de NOS: “eerste boetes voor appen op de “fiets zijn uitgedeeld”. De hoogtijdagen van het face-timen op de fiets en het snel wisselen van afspeellijst zijn voorbij.
Het verbod vasthouden mobiele telefoon in het verkeer
Tot voorkort regelde art. 61a van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990) dat degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicaptenvoertuig bestuurt, tijdens het rijden geen mobiele telefoon mag vasthouden of gebruiken.[1] De afgelopen jaren kwam deze bepaling steeds meer in het gedrang. Tegenwoordig gaat het bezit van een mobiele telefoon gepaard met verleidingen die bestaan in het constant checken van alle “social media” kanalen, appen en willen vastleggen van ieder moment. Verleidingen die voor alle weggebruikers gelden, en dus ook voor fietsers, trambestuurders en bestuurders van ongemotoriseerde gehandicaptenvoertuigen. Voor deze categorieën weggebruikers is destijds besloten dat zij niet onder het “verbod vasthouden mobiele telefoon in het verkeer” vallen. Sinds 1 juli jongstleden is daar verandering in gebracht.
Noodzaak tot uitbreiding
De achtergrond achter de gedachte om fietsers niet onder het verbod te laten vallen was dat fietsers slechts een geringe snelheid konden behalen, weinig massa hadden en er bovendien veel afzonderlijke “wegen” (fietspaden) bestonden. Tegenwoordig gaat dit niet meer op: elektrische fietsen hoeven niet opgevoerd te worden om een snelheid van 30 km/u te behalen en de “social-media pest” laat fietsers niet onverlet. Aanleiding genoeg om oud art. 61a RVV 1990 aan te passen. Met het recente Besluit tot wijziging van het RVV 1990 van 28 juni 2019 van onze Minister van Justitie en Veiligheid, de heer Grapperhaus, wordt beoogd deze inconsistentie in de regelgeving weg te nemen.[2] Het nieuwe artikel 61a RVV luidt dan ook als volgt:
“Het is degene die een voertuig bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiel elektronisch apparaat dat gebruikt kan worden voor communicatie of informatieverwerking vast te houden. Onder een mobiel elektronisch apparaat wordt in elk geval verstaan een mobiele telefoon, een tabletcomputer of een mediaspeler.”

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adip

“De social-media pest laat fietsers niet onverlet”.
Toepassing in de praktijk
Naast de uitbreiding van het verbod tot bestuurders van alle voertuigen is ook de term “mobiele telefoon” uitgebreid tot “mobiel elektronisch apparaat”. Dus ook het vasthouden van je “music-player” zit er vanaf nu niet meer zonder financieel risico in. Echter, het nieuwe artikel is van toepassing op die gevallen waarin het voertuig daadwerkelijk wordt bestuurd. Wie met een voertuig stilstaat mag dus wel handmatig gebruik maken van een mobiel elektronisch apparaat. In de volksmond wordt dit artikel misschien “het appverbod” genoemd, in de praktijk is de uitbreiding van dit verbod wel degelijk breder. En niet onbelangrijk: de boete bedraagt €95,-. Dat is een selfie vast niet waard.
Door: Renske Fokkema
Voetnoten

[1] Kamerstukken II, 2018/19, 29398, 610, met bijlage blg-856387

[2] Stb. 2019, 237.

JFV Groningen

Comments

Thank you for your comment. It will be shown after approval.

    There are no comments yet